Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Fiatal Gazda Obszervatórium - Agrár képzésből a munkaerőpiacra - 2014. október 14. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/wp_20141014_003.jpg" alt="" title="" width="220" height="124" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazda Obszervat&oacute;riummal az AGRYA egy Eur&oacute;p&aacute;ban ismert szakmai egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si form&aacute;t ind&iacute;tott el, alkalmaz a gener&aacute;ci&oacute;s &uuml;gyekhez kapcsol&oacute;d&oacute;an. Az obszervat&oacute;rium (nem t&uacute;l szerencs&eacute;s magyar ford&iacute;t&aacute;sban mondjuk &bdquo;megfigyelők&ouml;zpont&rdquo;) egy &aacute;lland&oacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si keret, amely egy &aacute;tfog&oacute;, kiemelt k&eacute;rd&eacute;st vizsg&aacute;l, v&aacute;ltoz&oacute;, a t&eacute;m&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően r&eacute;szben v&aacute;ltoz&oacute; partnerekkel. Eset&uuml;nkben ez az &aacute;tfog&oacute; k&eacute;rd&eacute;s, probl&eacute;ma a vid&eacute;ki-agr&aacute;r gener&aacute;ci&oacute;s kih&iacute;v&aacute;s. Ennek van t&ouml;bbf&eacute;le r&eacute;szlet k&eacute;rd&eacute;se, n&eacute;zőpontja. Ezeket vessz&uuml;k sz&eacute;pen sorba az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; időszakban.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Mon, 20 Oct 2014 10:27:54 +0000 agrya 589 at http://www.agrya.hu Frissített program - Piac és Technológia - Fiatal Kertész Konferencia, 2014. október 30. http://www.agrya.hu/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gyumolcs_fej.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA hagyom&aacute;nyosan ősz v&eacute;g&eacute;n ind&iacute;tja a fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;k t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; rendezv&eacute;nyeit. A 2014/2015 &eacute;vi rendezv&eacute;n sorozatban a kor&aacute;bbin&aacute;l nagyobb hangs&uacute;lyt kap a kert&eacute;szet, elsősorban az &aacute;gazatban rejlő fejleszt&eacute;si potenci&aacute;l, de a napjainkban meg&eacute;lt piaci zavarok miatt is.<br /> A 2014. okt&oacute;ber 30-&aacute;n Budapesten sorra ker&uuml;lő Fiatal Kert&eacute;sz Konferencia, ahogyan a c&iacute;m&eacute;ből is ad&oacute;dik elsősorban a piaci &eacute;s technol&oacute;giai k&eacute;rd&eacute;sekre, &uacute;jdons&aacute;gokra, t&aacute;mogat&aacute;s politikai inform&aacute;ci&oacute;kra koncentr&aacute;l. A rendezv&eacute;nyre 2014. okt&oacute;ber 15-ig lehet jelentkezni a regisztr&aacute;ci&oacute;s lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel. A r&eacute;szv&eacute;tel tov&aacute;bbi felt&eacute;tele a jelk&eacute;pes, elsősorban a r&eacute;szv&eacute;tel megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;re szolg&aacute;l&oacute; 1.000 forint regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j megfizet&eacute;se.</p> <p>A konferencia tervezett programja &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>Klikk a h&iacute;r c&iacute;m&eacute;re a r&eacute;szletes program&eacute;rt &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap&eacute;rt!</p> <p> Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute; munkanapokon 9-17 &oacute;r&aacute;ig AGRYA Call Centertől k&eacute;rhető (06 1 2704874, <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span>)</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fiatal_kertesz_konferencia_piac_es_technologia_0.pdf" type="application/pdf; length=81971">fiatal_kertesz_konferencia_piac_es_technologia.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fkk_i_jelentkezesi_lap.doc" type="application/msword; length=26112">fkk_i_jelentkezesi_lap.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Mon, 29 Sep 2014 17:25:57 +0000 agrya 588 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Obszervatórium - Agrár képzésből a munkerőpiacra http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkeropiacra <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 10/14/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Wed, 17 Sep 2014 14:49:01 +0000 agrya 587 at http://www.agrya.hu Minisztériumi tájékoztató a termeléshez kötött támogatásokról http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-termeleshez-kotott-tamogatasokrol <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/miniszteriumi-tajekoztato-termeleshez-kotott-tamogatasokrol" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/videk_kaland_640_marha1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető a Miniszt&eacute;rium t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja a termel&eacute;shez k&ouml;t&ouml;tt t&aacute;mogat&aacute;sokr&oacute;l.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fm_tajekoztato_termeleshez_kotott_tamogatasok.pdf" type="application/pdf; length=2182117">fm_tajekoztato_termeleshez_kotott_tamogatasok.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-termeleshez-kotott-tamogatasokrol" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Wed, 17 Sep 2014 14:44:56 +0000 agrya 586 at http://www.agrya.hu Az Oázis Kertészet is csatlakozott a Városi Kertészek programhoz http://www.agrya.hu/hirek/az-oazis-kerteszet-csatlakozott-varosi-kerteszek-programhoz <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/az-oazis-kerteszet-csatlakozott-varosi-kerteszek-programhoz" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vkp_logo_png.png" alt="" title="" width="220" height="111" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A szeptember elej&eacute;n meghirdetett, a v&aacute;rosi fiataloknak sz&oacute;l&oacute; V&aacute;rosi Kert&eacute;szek programhoz csatlakozott az O&aacute;zis Kert&eacute;szet is. Az elm&eacute;leti &eacute;s gyakorlati k&eacute;pz&eacute;s c&eacute;lja, hogy a v&aacute;rosban &eacute;lők is megtanulj&aacute;k a kiskerti gazd&aacute;lkod&aacute;st, megismerj&eacute;k a vegyszermentes &eacute;s eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;lelmiszerek saj&aacute;t kezű termeszt&eacute;s&eacute;nek lehetős&eacute;geit.</p> <p>Az AGRYA &eacute;s az AGRO.bio Hungary &aacute;ltal szeptemberben meghirdetett V&aacute;rosi Kert&eacute;szek programhoz csatlakozott partnerk&eacute;nt az O&aacute;zis Kert&eacute;szet, amely egyet&eacute;rt &eacute;s t&aacute;mogatja a program c&eacute;ljait. Sz&uuml;ks&eacute;g van r&aacute;, hogy a v&aacute;rosban &eacute;lők is kihaszn&aacute;lj&aacute;k kertjeiket &eacute;s ne csak f&uuml;ves&iacute;tsenek, hanem z&ouml;lds&eacute;ges kertet is kialak&iacute;tsanak, illetve vegyszermentes &eacute;s eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;lelmiszert termesszenek &eacute;s fogyasszanak.</p> <p>A program r&eacute;sze, hogy az elm&eacute;leti &eacute;s gyakorlati ismeretek elsaj&aacute;t&iacute;t&aacute;sa ut&aacute;n a kiskerti munk&aacute;kr&oacute;l, a tapasztalatokr&oacute;l, az &eacute;lm&eacute;nyekről, a saj&aacute;tnevel&eacute;sű z&ouml;lds&eacute;gek fejlőd&eacute;s&eacute;ről a r&eacute;sztvevők besz&aacute;molnak a <a href="http://www.varosikerteszek.hu" title="www.varosikerteszek.hu">www.varosikerteszek.hu</a> oldalain, hogy kedvet csin&aacute;ljanak m&aacute;soknak is az otthoni kert&eacute;szked&eacute;shez.</p> <p>Az O&aacute;zis Kert&eacute;szet a kezdőcsomagot &eacute;s a gyakorlati oktat&aacute;s helysz&iacute;n&eacute;t &ndash; Magyarorsz&aacute;g legnagyobb kert&eacute;szeti tematik&aacute;j&uacute; &uuml;zleteiben &ndash; biztos&iacute;tja. Ezen fel&uuml;l az O&aacute;zis a programban regisztr&aacute;lt r&eacute;sztvevőknek t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;i k&aacute;rty&aacute;t, v&aacute;s&aacute;rl&aacute;si utalv&aacute;nyt &eacute;s egy&eacute;b kedvezm&eacute;nyeket is ad. A szervezők d&iacute;jmentesen biztos&iacute;tj&aacute;k a saj&aacute;t fejleszt&eacute;sű tananyagot, az elismert szak&eacute;rtő oktat&oacute;kat, valamint a vetőmagokat &eacute;s a n&ouml;v&eacute;nyek termeszt&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges szereket. A k&eacute;pz&eacute;seket &eacute;s a saj&aacute;t kiskert kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;t, gondoz&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően a &bdquo;v&aacute;rosi kert&eacute;szek&rdquo; 2015. augusztus v&eacute;g&eacute;n egy &eacute;rt&eacute;kelő tal&aacute;lkoz&oacute;n mutatj&aacute;k be eredm&eacute;nyeiket, ahol k&ouml;z&ouml;sen főznek majd a megtermelt z&ouml;lds&eacute;gekből.</p> <p>A szervezők azon 18-40 &eacute;v k&ouml;z&ouml;tti v&aacute;roslak&oacute;k jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rj&aacute;k, akik rendelkeznek legal&aacute;bb 7 m2 kert&eacute;szked&eacute;sre alkalmas f&ouml;ldter&uuml;lettel (magas &aacute;gy&aacute;ssal vagy balkonl&aacute;d&aacute;val) &ndash; m&aacute;r ezen a kis helyen meg lehet termelni p&eacute;ld&aacute;ul egy kisebb csal&aacute;d &eacute;ves paradicsom &eacute;s paprika mennyis&eacute;g&eacute;t; 28 m2-en pedig heti n&eacute;h&aacute;ny nap gondoz&aacute;ssal egy h&aacute;ztart&aacute;s ak&aacute;r 160 000 forintot is sp&oacute;rolhat.</p> <p>Jelentkezni a <span class="spamspan"><span class="u">varosikerteszek</span> [at] <span class="d">agrobio [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men lehet 2014. okt&oacute;ber 3-ig.<br /> Bővebb inform&aacute;ci&oacute; a <a href="http://agrobio.hu/?base=gardeners" title="http://agrobio.hu/?base=gardeners">http://agrobio.hu/?base=gardeners</a> oldalon tal&aacute;lhat&oacute;.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/az-oazis-kerteszet-csatlakozott-varosi-kerteszek-programhoz" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Wed, 17 Sep 2014 14:35:28 +0000 agrya 585 at http://www.agrya.hu Figyelő - Agrárinnovációs konferencia - 2014. október 2., Budapest http://www.agrya.hu/hirek/figyelo-agrarinnovacios-konferencia-2014-oktober-2-budapest <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/figyelo-agrarinnovacios-konferencia-2014-oktober-2-budapest" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/agrarkonferencia-kep.jpg" alt="" title="" width="220" height="135" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>T&eacute;m&aacute;k</p> <p>Technol&oacute;giai fejleszt&eacute;sek<br /> -&nbsp; F&oacute;kuszban a prec&iacute;zi&oacute;s mezőgazdas&aacute;g/gazd&aacute;lkod&aacute;s a l&eacute;nyeg, a GPS &eacute;s sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;ppel, műholddal vez&eacute;relt t&aacute;panyag &eacute;s n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;dőszer kijuttat&aacute;s, az &aacute;llatteny&eacute;szt&eacute;sben a chippes azonos&iacute;t&oacute;val, sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;ppel adagolt takarm&aacute;ny &eacute;s kieg&eacute;sz&iacute;tők, vegyszerek. Magyar fejleszt&eacute;sek &eacute;s felhaszn&aacute;l&aacute;s, avagy a mezőgazdas&aacute;gi innov&aacute;ci&oacute;.<br /> - Vajon el&eacute;rhető-e a technol&oacute;gia, tudjuk-e alkalmazni, megvan-e hozz&aacute; a tud&aacute;s, a t&aacute;rgyi felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;g?<br /> G&eacute;nm&oacute;dos&iacute;t&aacute;s mint innov&aacute;ci&oacute;<br /> -&nbsp; A nemzetk&ouml;zi vetőmag-n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;dő szer csoportok &eacute;s a hazai nemes&iacute;tőint&eacute;zetek versenye ker&uuml;l a f&oacute;kuszba.<br /> -&nbsp; K&eacute;pesek vagyunk-e&nbsp; versenyk&eacute;pes fajt&aacute;kat, szapor&iacute;t&oacute;anyagokat elő&aacute;ll&iacute;tani?<br /> Innov&aacute;ci&oacute; &eacute;s a KKV-k, az EU-s t&aacute;mogat&aacute;si rendszerek/modell j&ouml;vője<br /> -&nbsp; A t&aacute;mogat&aacute;si modell gy&ouml;keres &eacute;s radik&aacute;lis &aacute;talakul&aacute;sa bor&iacute;t&eacute;kolhat&oacute;, ami radik&aacute;lisan hat majd a versenyre, versenyk&eacute;pess&eacute;gre. Erre most kell, egyebek k&ouml;z&ouml;tt az innov&aacute;ci&oacute;val felk&eacute;sz&uuml;lni a kis agr&aacute;rv&aacute;llalkoz&aacute;soknak.<br /> -&nbsp; De k&eacute;pesek lesznek-e r&aacute;?</p> <p>R&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;j: 9900 Ft +&aacute;fa. Az &aacute;r egy h&oacute;napos Figyelő-előfizet&eacute;st tartalmaz!<br /> Figyelő előfizetők r&eacute;sz&eacute;re 50%-os kedvezm&eacute;ny!<br /> Jelentkez&eacute;si sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;t k&eacute;rj&uuml;k, szeptember 24-ig jelezze!<br /> Jelentkez&eacute;s &eacute;s tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k:</p> <p><a href="http://figyelo.hu/konferenciak/regisztracio/ " title="http://figyelo.hu/konferenciak/regisztracio/ ">http://figyelo.hu/konferenciak/regisztracio/ </a> <span class="spamspan"><span class="u">konferenciak</span> [at] <span class="d">figyelo [dot] hu</span></span></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/figyelo-agrarinnovacios-konferencia-2014-oktober-2-budapest" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Wed, 17 Sep 2014 14:22:40 +0000 agrya 584 at http://www.agrya.hu Az új földtörvény alkalmazása a gyakorlatban http://www.agrya.hu/blog/az-uj-foldtorveny-alkalmazasa-gyakorlatban <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/az-uj-foldtorveny-alkalmazasa-gyakorlatban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/taj_4.jpg" alt="" title="" width="220" height="110" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA tagjai sz&aacute;m&aacute;ra 2014. augusztus 8-&aacute;n egy z&aacute;rtk&ouml;rű t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;t &eacute;s konzult&aacute;ci&oacute;t szervezett az &uacute;j f&ouml;ldt&ouml;rv&eacute;ny gyakorlati alkalmaz&aacute;s&aacute;r&oacute;l. Az itt k&eacute;sz&uuml;lt r&ouml;vid&iacute;tett &ouml;sszefoglal&oacute; a csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/foldugyi_osszefoglalo.pdf" type="application/pdf; length=94903">foldugyi_osszefoglalo.pdf</a></div> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Wed, 17 Sep 2014 14:15:32 +0000 agrya 583 at http://www.agrya.hu Minisztériumi tájékoztató a zöldítésről http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-zolditesrol <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/miniszteriumi-tajekoztato-zolditesrol" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/orom_0.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető a 2015-től alkalmazand&oacute; z&ouml;ld&iacute;t&eacute;si szab&aacute;lyor&oacute;l sz&oacute;l&oacute; r&eacute;szletes t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;. &Eacute;rdemes elolvasni.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/zoldites_tajekoztato.pdf" type="application/pdf; length=237740">zoldites_tajekoztato.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/miniszteriumi-tajekoztato-zolditesrol" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Wed, 17 Sep 2014 14:10:07 +0000 agrya 582 at http://www.agrya.hu Honnan tájékozódik a gazda? Országos felmérés. Töltsd ki! http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-orszagos-felmeres-toltsd-ki <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-orszagos-felmeres-toltsd-ki" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/agrostratega.jpg" alt="" title="" width="220" height="139" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Megh&iacute;v&oacute; orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;sre &ndash; &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kokkal</p> <p>Engedje meg, hogy megh&iacute;vjuk az AgroStrat&eacute;ga &aacute;ltal szervezett orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;sre!</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;st j&ouml;vedelemszerz&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l folytat&oacute;k szakmai inform&aacute;ci&oacute;szerz&eacute;si szok&aacute;saival kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket tartalmaz. C&eacute;lja, hogy &aacute;tfog&oacute; k&eacute;pet ny&uacute;jtson az &Ouml;n tapasztalatair&oacute;l az agr&aacute;rszakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;vel, tartalm&aacute;val &eacute;s hiteless&eacute;g&eacute;vel kapcsolatban. Korrekt v&aacute;laszaival &Ouml;n is hozz&aacute;j&aacute;rulhat ahhoz, hogy a j&ouml;vőben k&ouml;nnyebb&eacute; &eacute;s gyorsabb&aacute; v&aacute;ljon a szakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;r&eacute;se.</p> <p>K&eacute;rj&uuml;k, hogy a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez kattintson ide: <a href="http://www.surveymonkey.com/s/kutatas " title="www.surveymonkey.com/s/kutatas ">www.surveymonkey.com/s/kutatas </a></p> <p>Az első 500 k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;ltő, aki megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit, a szakmai d&ouml;nt&eacute;sek megalapoz&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő, &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kot kap.</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2014. szeptember 21.</p> <p>R&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t előre is k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-orszagos-felmeres-toltsd-ki" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Wed, 17 Sep 2014 14:02:25 +0000 agrya 581 at http://www.agrya.hu Városi Kertészek Program indul kertészkedni vágyó városi fiataloknak http://www.agrya.hu/hirek/varosi-kerteszek-program-indul-kerteszkedni-vagyo-varosi-fiataloknak <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/varosi-kerteszek-program-indul-kerteszkedni-vagyo-varosi-fiataloknak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/logo_alma.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A V&aacute;rosi Kert&eacute;szek Program keret&eacute;ben a r&eacute;sztvevők megismerik, hogyan lehet vegyszermentesen termeszteni z&ouml;lds&eacute;geket a kiskertben, m&aacute;sr&eacute;szről a program tanul&aacute;si alkalmat teremt azoknak is, akiknek van lehetős&eacute;ge kiskert kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, de nem tudj&aacute;k, hogyan v&aacute;gjanak bele.</p> <p>Az AGRYA partner&eacute;vel az AGRO.bio Kft.- vel egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sben, a programban r&eacute;sztvevőknek 6 k&eacute;pz&eacute;si alkalmat (4 nap elm&eacute;leti &eacute;s 2 nap gyakorlati k&eacute;pz&eacute;st) szervez, hogy elsaj&aacute;t&iacute;ts&aacute;k a saj&aacute;t kertj&uuml;k gondoz&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ismereteket, majd vetőmagokat &eacute;s a kert&eacute;szked&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges szereket &eacute;s szersz&aacute;mokat biztos&iacute;t. Ezt k&ouml;vetően indulhat a kert&eacute;szked&eacute;s az otthoni kertben!</p> <p>A program r&eacute;szleteiről a csatolt r&eacute;szletes p&aacute;ly&aacute;zati felh&iacute;v&aacute;sban lehet olvasni.</p> <p>Jelentkezni a csatolt jelentkez&eacute;si lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel lehet <strong>2014. okt&oacute;ber 3-ig</strong>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/vkp_palyazati_felhivas.pdf" type="application/pdf; length=425440">vkp_palyazati_felhivas.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/vkp_jelentkezesi_lap_2014.doc" type="application/msword; length=31744">vkp_jelentkezesi_lap_2014.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/varosi-kerteszek-program-indul-kerteszkedni-vagyo-varosi-fiataloknak" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Thu, 04 Sep 2014 13:14:18 +0000 580 at http://www.agrya.hu Fiatal Kertész Konferencia - Öntözés és termálvíz használat http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-kertesz-konferencia-ontozes-es-termalviz-hasznalat <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Sze, 11/26/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:33:24 +0000 agrya 579 at http://www.agrya.hu Elnökségi ülés http://www.agrya.hu/esemenyek/elnoksegi-ules-9 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/20/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Balmazújváros</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:31:25 +0000 agrya 578 at http://www.agrya.hu Családi gazdaságok az agrárpolitika fókuszában – Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/csaladi-gazdasagok-az-agrarpolitika-fokuszaban-fiatal-gazda-informacios-borze-1 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/20/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Balmazújváros</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:27:26 +0000 agrya 577 at http://www.agrya.hu Családi gazdaságok az agrárpolitika fókuszában – Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/csaladi-gazdasagok-az-agrarpolitika-fokuszaban-fiatal-gazda-informacios-borze-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 11/18/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Kecskemét</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:26:21 +0000 agrya 576 at http://www.agrya.hu Családi gazdaságok az agrárpolitika fókuszában – Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/csaladi-gazdasagok-az-agrarpolitika-fokuszaban-fiatal-gazda-informacios-borze <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/13/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Győr</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:25:23 +0000 agrya 575 at http://www.agrya.hu Fiatal Kertész Konferencia - Piac és Technológia http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-kertesz-konferencia-piac-es-technologia-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 10/30/2014 - <span class="date-display-start">09:30</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">16:00</span></span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name"></div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:23:59 +0000 agrya 574 at http://www.agrya.hu Vidék Kaland értékelő találkozó http://www.agrya.hu/esemenyek/videk-kaland-ertekelo-talalkozo <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 09/04/2014 - <span class="date-display-start">15:00</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">20:00</span></span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest</div> </div></div> </div> </div> </div> Vidék Kaland Program Wed, 20 Aug 2014 04:21:36 +0000 agrya 573 at http://www.agrya.hu Elnökségi ülés http://www.agrya.hu/esemenyek/elnoksegi-ules-8 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 09/04/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Wed, 20 Aug 2014 04:20:52 +0000 agrya 572 at http://www.agrya.hu Agrár végzettség - időben http://www.agrya.hu/blog/agrar-vegzettseg-idoben <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/agrar-vegzettseg-idoben" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/matrix.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A jogszab&aacute;lyok v&aacute;ltoz&aacute;sa miatt a a f&ouml;ldszerz&eacute;shez, b&eacute;rlethez, egyes esetekben a f&ouml;ldműves regisztr&aacute;ci&oacute;hoz agr&aacute;r v&eacute;gzetts&eacute;g sz&uuml;ks&eacute;ges. &Eacute;rdemes erről időben gondoskodni &eacute;s nem akkor, amikor m&aacute;r &quot;&eacute;g a h&aacute;z&quot;. A M&aacute;trix Oktat&aacute;si K&ouml;zpont csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja seg&iacute;ts&eacute;g abban, hogy meglegyen a sz&uuml;ks&eacute;ges v&eacute;gzetts&eacute;g.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/matrix_hirdetes.pdf" type="application/pdf; length=68080">matrix_hirdetes.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/agrar-vegzettseg-idoben" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Thu, 19 Jun 2014 11:36:20 +0000 agrya 570 at http://www.agrya.hu Vidék Kaland Program - 2014. évi kiválasztottak http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-program-2014-evi-kivalasztottak <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/videk-kaland-program-2014-evi-kivalasztottak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/videk_kaland_640px1.jpg" alt="" title="" width="220" height="143" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A csatolt f&aacute;jlban el&eacute;rhetők a Vid&eacute;k Kaland Program 2014. &eacute;vi kiv&aacute;lasztottjai.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/kivasztottak_2014.pdf" type="application/pdf; length=22117">kivasztottak_2014.pdf</a></div> </div> </div> </div> Vidék Kaland Program Mon, 12 May 2014 11:00:06 +0000 agrya 569 at http://www.agrya.hu