Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Versenyképes ültetvények szakmai konferencia - november 27. http://www.agrya.hu/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/img_8416.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A FruitVeB MAGYAR Z&Ouml;LDS&Eacute;G-GY&Uuml;M&Ouml;LCS SZAKMAK&Ouml;ZI SZERVEZET &Eacute;S TERM&Eacute;KTAN&Aacute;CS, a T&Eacute;SZ-&Eacute;SZ Nonprofit Kft, &eacute;s az &Eacute;KASZ SZAKMAK&Ouml;ZI SZERVEZET &Eacute;S TERM&Eacute;KTAN&Aacute;CS 2015. november 27-28-&aacute;n &quot; Versenyk&eacute;pes &uuml;ltetv&eacute;nyek&quot; c&iacute;mmel szakmai konferenci&aacute;t &eacute;s gy&uuml;m&ouml;lcstermeszt&eacute;si &eacute;vz&aacute;r&oacute; rendezv&eacute;nyt szervez Debrecenben.</p> <p>A rendezv&eacute;ny kiemelt t&eacute;m&aacute;i k&ouml;z&ouml;tt szerepel a 2016. janu&aacute;rt&oacute;l indul&oacute; &uuml;ltetv&eacute;ny fejleszt&eacute;si p&aacute;ly&aacute;zatismertet&eacute;se, valamint a p&aacute;ly&aacute;zathoz is kapcsol&oacute;d&oacute; innovat&iacute;v kert&eacute;szeti technol&oacute;gi&aacute;k bemutat&aacute;sa.A rendezv&eacute;nyről r&ouml;viden:</p> <p>A konferencia elsődleges c&eacute;lja a v&aacute;rhat&oacute;an 2015. december&eacute;ben a Vid&eacute;kfejleszt&eacute;si Program keretein bel&uuml;l megjelenő p&aacute;ly&aacute;zati lehetős&eacute;gek ismertet&eacute;se. M&aacute;sik fő c&eacute;l az intenz&iacute;v művel&eacute;sű gy&uuml;m&ouml;lcskult&uacute;r&aacute;k (elsősorban alma, k&ouml;rte, meggy, cseresznye, bogy&oacute;sgy&uuml;m&ouml;lcs) l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;val &eacute;s termeszt&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos tapasztalatok megoszt&aacute;sa, &uacute;j kutat&aacute;si eredm&eacute;nyek bemutat&aacute;sa, melyhez neves hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi szakembereket h&iacute;vtunk seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;l. Ezen k&iacute;v&uuml;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző technol&oacute;giai megold&aacute;sok (KITE j&eacute;gh&aacute;l&oacute; rendszerek, Haifa szab&aacute;lyozott tartamhat&aacute;s&uacute; műtr&aacute;gy&aacute;k, AgroSense rendszer, NETAFIM &ouml;nt&ouml;ző-t&aacute;poldatoz&oacute; rendszerek,) is ismertet&eacute;sre ker&uuml;lnek. A konferenciaterem előcsarnok&aacute;ban a t&eacute;m&aacute;khoz kapcsol&oacute;dva h&aacute;tt&eacute;ripari c&eacute;gek, hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi faiskol&aacute;k ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa lesz megtekinthető.</p> <p>A rendezv&eacute;ny megh&iacute;v&oacute;j&aacute;t&nbsp; mell&eacute;kelve csatoltuk!</p> <p>A rendezv&eacute;nyen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt. Jelentkez&eacute;s online regisztr&aacute;ci&oacute;val a <a href="http://www.teszesz.hu" title="www.teszesz.hu">www.teszesz.hu</a> oldalon.</p> <p>A jelentkez&eacute;s hat&aacute;rideje: 2015. november 20.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/meghivo_versenykepes_ultetvenyek_fruitveb.pdf" type="application/pdf; length=550217">meghivo_versenykepes_ultetvenyek_fruitveb.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 16 Nov 2015 07:30:18 +0000 agrya 638 at http://www.agrya.hu November 26. - Fiatal Növénytermesztők Konferenciája - Tápanyag-gazdálkodás és agrotechnika http://www.agrya.hu/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_image_konf_2015-1.jpg" alt="" title="" width="210" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>November 26-&aacute;n Budapesten szakmai konferenci&aacute;t szervez az AGRYA a n&ouml;v&eacute;nytermeszt&eacute;shez, azon bel&uuml;l is a t&aacute;panyag-gazd&aacute;lkod&aacute;shoz &eacute;s agrotechnik&aacute;hoz kapcsol&oacute;d&oacute;an. A rendezv&eacute;ny kimondottan a napi termel&eacute;sben k&ouml;zvetlen&uuml;l hasznos&iacute;that&oacute;&nbsp; termeszt&eacute;si, technol&oacute;gia inform&aacute;ci&oacute;kra koncentr&aacute;l. Egy agr&aacute;rpolitikai előad&aacute;s lesz, Gyuricza Csaba MVH eln&ouml;k nyit&oacute; előad&aacute;sa.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/novenytermeszto_konf_program_1126.pdf" type="application/pdf; length=98912">novenytermeszto_konf_program_1126.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/novterm_konf_regisztracios_lap_2015_web.doc" type="application/msword; length=29696">novterm_konf_regisztracios_lap_2015_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Mon, 02 Nov 2015 11:41:32 +0000 agrya 637 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze sorozat november 10-17. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/borze_fb_image.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Fiatal Gazda Inform&aacute;ci&oacute;s B&ouml;rz&eacute;k Kecskem&eacute;ten (november 10.), Győrben (november 12.) &eacute;s Balmaz&uacute;jv&aacute;rosban (november 17.). Az agr&aacute;rpolitikai t&eacute;m&aacute;k &eacute;rintik t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt az &uacute;j k&ouml;zvetlen t&aacute;mogat&aacute;si rendszert, a vid&eacute;kfejleszt&eacute;si p&aacute;ly&aacute;zatokat, az AKG-t, az &aacute;llami f&ouml;ldek &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s a finansz&iacute;roz&aacute;st. A szakmai t&eacute;m&aacute;k az agrotechnik&aacute;hoz, n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delemhez, t&aacute;panyag gazd&aacute;lkod&aacute;shoz kapcsol&oacute;dnak. Az egyes esem&eacute;nyek r&eacute;szletes programja el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>A rendezv&eacute;nyek, nyitottak, ingyenesek, elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;kat v&aacute;rjuk. A rendezv&eacute;ny tervez&eacute;se miatt k&eacute;rj&uuml;k, hogy az &eacute;rdeklődők előzetes regsiztr&aacute;ci&oacute;val seg&iacute;ts&eacute;k a szervez&eacute;st a csatolt regisztr&aacute;ci&oacute;s lap megk&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel. Az esem&eacute;nyen r&eacute;szt lehet venni előzetes regisztr&aacute;ci&oacute; n&eacute;lk&uuml;l is!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_kecskemet2015.pdf" type="application/pdf; length=212592">fg_borze_kecskemet2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_balmaz2015.pdf" type="application/pdf; length=210574">fg_borze_balmaz2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_gyor2015p.pdf" type="application/pdf; length=210313">fg_borze_gyor2015p.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/borze_regisztracios_lap_2015_osszevont_web.doc" type="application/msword; length=29696">borze_regisztracios_lap_2015_osszevont_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Fri, 30 Oct 2015 05:07:02 +0000 agrya 636 at http://www.agrya.hu AGRYA küldöttválasztás - 2015 http://www.agrya.hu/hirek/agrya-kuldottvalasztas-2015 <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA Mand&aacute;tumvizsg&aacute;l&oacute; &eacute;s V&aacute;laszt&aacute;si Bizotts&aacute;ga 2015. okt&oacute;ber 5-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n, az Alapszab&aacute;ly III. fejezet&eacute;nek 4. pontj&aacute;ban meghat&aacute;rozott feladat&aacute;nak megfelelően a k&ouml;vetkező hat&aacute;rozatot hozta:</p> <p> Az egyes r&eacute;gi&oacute;k a k&ouml;vetkező sz&aacute;m&uacute; k&uuml;ld&ouml;ttel rendelkeznek, a 2015-2016-os k&uuml;ld&ouml;ttv&aacute;laszt&aacute;skor:</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/agrya-kuldottvalasztas-2015" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Mon, 19 Oct 2015 11:42:28 +0000 agrya 635 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazdák lendületben – AGRYA programok 2015. ősz-tél http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatal_gazdak_6.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A betakar&iacute;t&aacute;si munk&aacute;k ut&aacute;n indulnak az AGRYA hagyom&aacute;nyos esem&eacute;nyei, indul az őszi-t&eacute;li rendezv&eacute;ny szezon. Megrendez&eacute;sre ker&uuml;lnek szok&aacute;sosnak mondhat&oacute; Fiatal Gazda Inform&aacute;ci&oacute;s B&ouml;rz&eacute;k &eacute;s az &eacute;ves nagy rendezv&eacute;ny, a Fiatal Gazda Konferencia.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Wed, 14 Oct 2015 06:37:13 +0000 agrya 634 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Oktató és Tájékoztató Központ nyílik Tiszadobon http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/kulcs_az_agyhoz.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Tiszadobon, 2015. november 5-&eacute;n ny&iacute;lik meg a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s T&aacute;j&eacute;koztat&oacute; K&ouml;zpontok h&aacute;l&oacute;zat&aacute;nak k&ouml;vetkező l&eacute;tes&iacute;ts&iacute;tm&eacute;nye. Az esem&eacute;ny programja el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/tiszdob_2015_11_05.pdf" type="application/pdf; length=98986">tiszdob_2015_11_05.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Tue, 13 Oct 2015 10:54:54 +0000 agrya 633 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Oktató és Tájékoztató Központ nyílt Kónyban http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/img_6665.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA, region&aacute;lis szervezeti partnereivel egy&uuml;ttműk&ouml;dve Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s T&aacute;j&eacute;koztat&oacute; K&ouml;zpontokat hozott l&eacute;tre. Az orsz&aacute;g hat pontj&aacute;n (K&oacute;ny, Soponya, &Uacute;rhida, Kecskem&eacute;t, Szegv&aacute;r, Tiszadob) kialak&iacute;tott előad&oacute; termek &eacute;s irod&aacute;k egyr&eacute;szről a fiatal gazd&aacute;khoz kapcsol&oacute;d&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;ghez teremtik meg a sz&uuml;ks&eacute;ges infrastrukt&uacute;r&aacute;t. M&aacute;sr&eacute;szről az AGRYA sikeres kommunik&aacute;ci&oacute;s programjait (Vid&eacute;k Kaland &eacute;s Vesd bele magad!) eg&eacute;sz&iacute;tik ki &uacute;jabb elemmel, ny&aacute;ri t&aacute;boroztat&aacute;si lehetős&eacute;get biztos&iacute;tva a mezőgazdas&aacute;g ir&aacute;nt &eacute;rdeklődő gyermekeknek &eacute;s fiatal felnőtteknek.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Tue, 13 Oct 2015 10:50:28 +0000 agrya 632 at http://www.agrya.hu BactoFil Cell a szárbontás nagymestere http://www.agrya.hu/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/bactofilos_kanna.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Minden &eacute;vben fontos k&eacute;rd&eacute;s, hogyan lehet hat&eacute;konyan lebontani a nagy mennyis&eacute;gű sz&aacute;r- &eacute;s gy&ouml;k&eacute;rmaradv&aacute;nyokat. Ha ezekelbont&aacute;sa nem t&ouml;rt&eacute;nik meg, akkor igen komoly probl&eacute;m&aacute;k jelentkeznek a talajművel&eacute;s &eacute;s a k&ouml;vetkező kult&uacute;rn&ouml;v&eacute;ny eset&eacute;ben.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 13 Oct 2015 10:34:30 +0000 agrya 631 at http://www.agrya.hu Őszi búza világrekord a Syngentával http://www.agrya.hu/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/buzamezo.jpg" alt="" title="" width="220" height="138" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Hatalmas, csaknem egy tonn&aacute;s n&ouml;veked&eacute;ssel megd&ouml;nt&ouml;tte az őszi b&uacute;za hozam&aacute;nak vil&aacute;grekordj&aacute;t Tim Lamyman. A brit gazd&aacute;lkod&oacute; a Syngenta &uacute;j fejleszt&eacute;sű fajt&aacute;j&aacute;val, a Reflectionnel &eacute;rte el a hekt&aacute;ronk&eacute;nti 16,5 tonn&aacute;s rekordhozamot.</p> <p>A hatsz&aacute;z hekt&aacute;ros Worlaby Farm tulajdonosa, Tim Lamyman a rekordok embere: nemcsak az &aacute;ltala fel&aacute;ll&iacute;tott brit term&eacute;srekordot d&ouml;nt&ouml;tte meg k&eacute;t tonn&aacute;val, hanem az őszi b&uacute;za termeszt&eacute;s &uacute;j vil&aacute;grekordja is a nev&eacute;hez fűződik. A brit gazd&aacute;lkod&oacute; 16,5 tonn&aacute;s hekt&aacute;ronk&eacute;nti eredm&eacute;ny&eacute;vel tasz&iacute;totta le a tr&oacute;nr&oacute;l a vil&aacute;gelsőnek j&aacute;r&oacute; c&iacute;met eddig birtokl&oacute; &Uacute;j-Z&eacute;landot. A kor&aacute;bbi rekord 15,7 tonna volt hekt&aacute;ronk&eacute;nt. Lamyman a tavaly bemutatott, Reflection nevű b&uacute;zafajt&aacute;val &eacute;rt el vil&aacute;gsikert, &eacute;s ezzel m&aacute;r az első &eacute;vben igazolta a gy&aacute;rt&oacute; Syngenta magas hozammal kapcsolatos v&aacute;rakoz&aacute;sait.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 13 Oct 2015 10:14:18 +0000 agrya 630 at http://www.agrya.hu Honnan tájékozódik a gazda? Ismét országos felmérés. Töltsd ki! http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/online_kerdoiv.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AgroStrat&eacute;ga k&eacute;rdő&iacute;ve a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;st hivat&aacute;sszerűen, azaz j&ouml;vedelemszerz&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l folytat&oacute; gazd&aacute;lkod&oacute;k, c&eacute;gvezetők szakmai inform&aacute;ci&oacute;szerz&eacute;si szok&aacute;saival kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket tartalmaz. C&eacute;lja, hogy &aacute;tfog&oacute; k&eacute;pet kapjunk az &Ouml;n tapasztalatair&oacute;l az agr&aacute;rszakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;vel, tartalm&aacute;val &eacute;s hiteless&eacute;g&eacute;vel kapcsolatban. V&aacute;laszaival &Ouml;n is hozz&aacute;j&aacute;rulhat ahhoz, hogy a j&ouml;vőben k&ouml;nnyebb&eacute; &eacute;s gyorsabb&aacute; v&aacute;ljon a szakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;r&eacute;se.</p> <p> K&eacute;rj&uuml;k, hogy a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez kattintson ide: <a href="http://www.surveymonkey.com/r/kutatas" title="www.surveymonkey.com/r/kutatas">www.surveymonkey.com/r/kutatas</a></p> <p></p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;ben r&eacute;sztvevő első 1 000 k&eacute;rdő&iacute;vkit&ouml;ltő, aki megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit, a szakmai d&ouml;nt&eacute;sek megalapoz&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő, &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kot kap.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Uacute;JDONS&Aacute;G! Amennyiben a k&eacute;rdő&iacute;v v&eacute;g&eacute;n megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t, a piackutat&aacute;s lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t &eacute;s ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően (v&aacute;rhat&oacute;an novemberben) eljuttatunk &Ouml;nnek egy &ouml;sszefoglal&oacute;t az eredm&eacute;nyekről.</p> <p> A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2015. okt&oacute;bert 18.</p> <p>R&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t előre is k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 28 Sep 2015 09:20:27 +0000 agrya 629 at http://www.agrya.hu Mit használunk a felfüggesztett neonikotinoid hatóanyagú növényvédő szerek helyett? http://www.agrya.hu/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/honeybee_020505_029b_0.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>2013-t&oacute;l haz&aacute;nkban is tilos a neonikotinoid hat&oacute;anyagokkal cs&aacute;v&aacute;zott vetőmagok forgalmaz&aacute;sa &eacute;s felhaszn&aacute;l&aacute;sa. A N&Eacute;BIH adatgyűjt&eacute;ssel szeretn&eacute; felt&aacute;rni a korl&aacute;toz&aacute;s mezőgazdas&aacute;gi &eacute;s k&ouml;rnyezetre gyakorolt k&ouml;vetkezm&eacute;nyeit kukorica, napraforg&oacute; &eacute;s repce kult&uacute;r&aacute;kban.</p> <p>Klikk ide a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez:</p> <p><a href="http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett-" title="http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett-">http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonik...</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Mon, 14 Sep 2015 10:08:21 +0000 agrya 627 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Konferencia - 2016 http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-konferencia-2016 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Pén, 02/26/2016 - 09:30</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:56:50 +0000 agrya 626 at http://www.agrya.hu Fiatal Növénytermesztők Konferenciája - Tápanyag-gazdálkodás és agrotechnika http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/26/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:53:09 +0000 agrya 625 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze-1 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 11/17/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Balmazújváros</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:50:56 +0000 agrya 624 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/12/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Győr</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:50:06 +0000 agrya 623 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 11/10/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Kecskemét</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:45:34 +0000 agrya 622 at http://www.agrya.hu AGRYA-KSH kertészeti kutatás eredményeinek bemutatása http://www.agrya.hu/esemenyek/agrya-ksh-kerteszeti-kutatas-eredmenyeinek-bemutatasa-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 10/29/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Mon, 14 Sep 2015 09:43:59 +0000 agrya 621 at http://www.agrya.hu AGRYA-KSH kertészeti kutatás eredményeinek bemutatása http://www.agrya.hu/esemenyek/agrya-ksh-kerteszeti-kutatas-eredmenyeinek-bemutatasa <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 10/29/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Mon, 14 Sep 2015 09:43:56 +0000 agrya 620 at http://www.agrya.hu Elnökségi ülés http://www.agrya.hu/esemenyek/elnoksegi-ules-10 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Pén, 10/02/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Fiatal Gazda Oktató és Tájékoztató Központ, Kecskemét</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:42:04 +0000 agrya 619 at http://www.agrya.hu Szakmai út Csehország, konferencia és látogatás a brno-i gépkillításon http://www.agrya.hu/esemenyek/szakmai-ut-csehorszag-konferencia-es-latogatas-brno-i-gepkillitason <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-start">Pén, 10/23/2015 (Egész nap)</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">Vas, 10/25/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Brno, Csehország</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:40:41 +0000 agrya 618 at http://www.agrya.hu