Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Nyári üzemmódba kapcsol az AGRYA Iroda! http://www.agrya.hu/hirek/nyari-uzemmodba-kapcsol-az-agrya-iroda <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/nyari-uzemmodba-kapcsol-az-agrya-iroda" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/hurra_nyaralunk.jpg" alt="" title="" width="184" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Itt a ny&aacute;ri szezon, a gazd&aacute;k int&eacute;zik a betakar&iacute;t&aacute;st, &iacute;gy az AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda takar&eacute;k l&aacute;ngra kapcsol. J&uacute;nius 30-j&uacute;lius 18. k&ouml;z&ouml;tt cs&ouml;kkentett l&aacute;tsz&aacute;mmal, de norm&aacute;l munkarendben műk&ouml;dik az adminisztr&aacute;ci&oacute;. J&uacute;lius 18-augusztus 24. k&ouml;z&ouml;tt az AGRYA Iroda le&aacute;ll. Ez idő alatt a norm&aacute;l telefonsz&aacute;mokat lehet h&iacute;vni &eacute;s elk&eacute;pzelhető, hogy fel is veszi valamelyik &eacute;ppen bent tart&oacute;zkod&oacute; munkat&aacute;rs, de erre nincs garancia. Ez idő alatt a 0036309942982 mobilsz&aacute;mon, a 003613200429 fax sz&aacute;mon &eacute;s az <span class="spamspan"><span class="u">agrya</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men fontos vagy s&uuml;rgős &uuml;gyben biztons&aacute;ggal el&eacute;rhető az AGRYA budapesti irod&aacute;ja.</p> <p>Augusztus 25-ig a weboldal sem friss&uuml;l &eacute;s h&iacute;rlevelet sem k&uuml;ld&uuml;nk ki.</p> <p>Minden gazdat&aacute;rsnak eredm&eacute;nyes betakar&iacute;t&aacute;st &eacute;s aki teheti, annak j&oacute; pihen&eacute;st k&iacute;v&aacute;n az AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/nyari-uzemmodba-kapcsol-az-agrya-iroda" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Thu, 19 Jun 2014 11:53:47 +0000 agrya 571 at http://www.agrya.hu Agrár végzettség - időben http://www.agrya.hu/blog/agrar-vegzettseg-idoben <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/agrar-vegzettseg-idoben" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/matrix.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A jogszab&aacute;lyok v&aacute;ltoz&aacute;sa miatt a a f&ouml;ldszerz&eacute;shez, b&eacute;rlethez, egyes esetekben a f&ouml;ldműves regisztr&aacute;ci&oacute;hoz agr&aacute;r v&eacute;gzetts&eacute;g sz&uuml;ks&eacute;ges. &Eacute;rdemes erről időben gondoskodni &eacute;s nem akkor, amikor m&aacute;r &quot;&eacute;g a h&aacute;z&quot;. A M&aacute;trix Oktat&aacute;si K&ouml;zpont csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja seg&iacute;ts&eacute;g abban, hogy meglegyen a sz&uuml;ks&eacute;ges v&eacute;gzetts&eacute;g.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/matrix_hirdetes.pdf" type="application/pdf; length=68080">matrix_hirdetes.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/agrar-vegzettseg-idoben" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Thu, 19 Jun 2014 11:36:20 +0000 agrya 570 at http://www.agrya.hu Vidék Kaland Program - 2014. évi kiválasztottak http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-program-2014-evi-kivalasztottak <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/videk-kaland-program-2014-evi-kivalasztottak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/videk_kaland_640px1.jpg" alt="" title="" width="220" height="143" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A csatolt f&aacute;jlban el&eacute;rhetők a Vid&eacute;k Kaland Program 2014. &eacute;vi kiv&aacute;lasztottjai.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/kivasztottak_2014.pdf" type="application/pdf; length=22117">kivasztottak_2014.pdf</a></div> </div> </div> </div> Vidék Kaland Program Mon, 12 May 2014 11:00:06 +0000 agrya 569 at http://www.agrya.hu Kérdőíves felmérés a gazdák finanszírozási nehézségeivel kapcsolatosan! http://www.agrya.hu/hirek/kerdoives-felmeres-gazdak-finanszirozasi-nehezsegeivel-kapcsolatosan <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/kerdoives-felmeres-gazdak-finanszirozasi-nehezsegeivel-kapcsolatosan" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/monitoring.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Az AKI k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;ben a Vid&eacute;kfejleszt&eacute;si Miniszt&eacute;rium elind&iacute;tott egy k&eacute;rdő&iacute;ves felm&eacute;r&eacute;st, amelyben a mezőgazdas&aacute;gi alapanyag-termelők &eacute;s &eacute;lelmiszeripari v&aacute;llalkoz&aacute;sok finansz&iacute;roz&aacute;si neh&eacute;zs&eacute;geit szeretn&eacute;nk megismerni.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/kerdoives-felmeres-gazdak-finanszirozasi-nehezsegeivel-kapcsolatosan" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Mon, 12 May 2014 09:45:08 +0000 agrya 568 at http://www.agrya.hu Bővül a székelyföldi Vidék Kaland http://www.agrya.hu/hirek/bovul-szekelyfoldi-videk-kaland <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/bovul-szekelyfoldi-videk-kaland" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/erdely_1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> &Ouml;sszesen 17 sz&eacute;kelyf&ouml;ldi gazda fogad egy h&eacute;tre egy-egy magyarorsz&aacute;gi fiatalt a Vid&eacute;k Kaland Program keret&eacute;ben, amely imm&aacute;r m&aacute;sodik &eacute;ve &ndash; a Hargita Megyei Fiatal Gazd&aacute;k Egyes&uuml;let&eacute;nek &eacute;s id&eacute;n a Ny&aacute;r&aacute;dmente Kist&eacute;rs&eacute;gi T&aacute;rsul&aacute;snak a j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l &ndash; Erd&eacute;lyre is kiterjed. A &bdquo;kalandoroknak&rdquo; akt&iacute;van r&eacute;szt kell venni&uuml;k a gazdas&aacute;gban zajl&oacute; aktu&aacute;lis munk&aacute;ban, a fiatal gazda t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban, annak ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;sa &eacute;s fel&uuml;gyelete mellett.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/bovul-szekelyfoldi-videk-kaland" target="_blank">tovább</a></p> Vidék Kaland Program Mon, 21 Apr 2014 14:11:55 +0000 agrya 567 at http://www.agrya.hu Csak jogszerű földhasználó kaphat támogatást - Egységes kérelem 2014 http://www.agrya.hu/blog/csak-jogszeru-foldhasznalo-kaphat-tamogatast-egyseges-kerelem-2014 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/csak-jogszeru-foldhasznalo-kaphat-tamogatast-egyseges-kerelem-2014" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/aratas1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> &Aacute;prilis 9-től ny&iacute;lik lehetős&eacute;g a ter&uuml;letalap&uacute; t&aacute;mogat&aacute;s, valamint tov&aacute;bbi 26 jogc&iacute;men el&eacute;rhető t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nybev&eacute;tel&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges egys&eacute;ges k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;ra. Az egys&eacute;ges k&eacute;relmeket elektronikus &uacute;ton, az MVH honlapj&aacute;n l&eacute;vő &bdquo;e-Egys&eacute;ges k&eacute;relem&quot; men&uuml;ponton kereszt&uuml;l, &uuml;gyf&eacute;lkapus bejelentkez&eacute;s ut&aacute;n lehet kit&ouml;lteni &eacute;s beadni.</p> <p> A beny&uacute;jt&aacute;s hat&aacute;rideje 2014. m&aacute;jus 15. Aki m&aacute;jus 15. ut&aacute;n ny&uacute;jtja be k&eacute;relm&eacute;t, annak munkanaponk&eacute;nt egy sz&aacute;zal&eacute;kkal cs&ouml;kken az elfogadott t&aacute;mogat&aacute;si &ouml;sszege. A 2014. j&uacute;nius 9. (a munkasz&uuml;neti nap miatt id&eacute;n j&uacute;nius 10). ut&aacute;n be&eacute;rkezett k&eacute;relmeket az MVH &eacute;rdemi vizsg&aacute;lat n&eacute;lk&uuml;l elutas&iacute;tja.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/csak-jogszeru-foldhasznalo-kaphat-tamogatast-egyseges-kerelem-2014" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 21 Apr 2014 14:00:26 +0000 agrya 566 at http://www.agrya.hu KSH-AGRYA együttműködés – a közös kutatás eredményeként nem csak egy adathalmaz, hanem jó munkakapcsolat is született http://www.agrya.hu/blog/ksh-agrya-egyuttmukodes-kozos-kutatas-eredmenyekent-nem-csak-egy-adathalmaz-hanem-jo-munkakapcs <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/ksh-agrya-egyuttmukodes-kozos-kutatas-eredmenyekent-nem-csak-egy-adathalmaz-hanem-jo-munkakapcs" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/laczka_eva_zita_drfoto.jpg" alt="" title="" width="111" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A K&ouml;zponti Statisztikai Hivatal &eacute;s az AGRYA 2012-ben egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;t&ouml;tt. Az ennek r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pező első k&ouml;z&ouml;s kutat&aacute;s eredm&eacute;ny&eacute;t, egy &aacute;tfog&oacute; anyagot 2013. szeptember&eacute;ben A fiatal gazd&aacute;k helyzete Magyarorsz&aacute;gon c&iacute;mmel olvashattuk.<br /> Dr Laczka &Eacute;va a KSH gazdas&aacute;gstatisztikai eln&ouml;khelyettese olyan statisztikus, aki nem rejtőzik el a sz&aacute;mok m&ouml;g&ouml;tt, hanem pr&oacute;b&aacute;lja meg&eacute;rtetni &eacute;s megkedveltetni munk&aacute;jukat a hallgat&oacute;s&aacute;ggal. Előad&aacute;sain &eacute;rezz&uuml;k, hogy nem a sz&aacute;raz adatokat l&aacute;tja benn&uuml;nk, fiatal gazd&aacute;kban, hanem az embereket, akiknek k&iacute;v&aacute;ncsi a munk&aacute;j&aacute;ra, az &eacute;let&eacute;re.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/ksh-agrya-egyuttmukodes-kozos-kutatas-eredmenyekent-nem-csak-egy-adathalmaz-hanem-jo-munkakapcs" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 21 Apr 2014 13:55:25 +0000 agrya 565 at http://www.agrya.hu Fiatalok foglalkoztatása az agrárszektorban - Konferencia összefoglaló http://www.agrya.hu/blog/fiatalok-foglalkoztatasa-az-agrarszektorban-konferencia-osszefoglalo <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/fiatalok-foglalkoztatasa-az-agrarszektorban-konferencia-osszefoglalo" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/foglalkoztatas_logo.jpg" alt="" title="" width="205" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A 2014. m&aacute;rcius 18-&aacute;n tartott konferencia egyik c&eacute;lja az volt, hogy felh&iacute;vja a figyelmet a mezőgazdas&aacute;gi foglalkoztat&aacute;sban rejlő lehetős&eacute;gekre, probl&eacute;m&aacute;kra. Az AGRYA az elm&uacute;lt &eacute;vekben tudatosan t&ouml;rekedett arra, hogy partneri kapcsolatokat &eacute;p&iacute;tsen ki azokkal az &uuml;zleti, &aacute;llami &eacute;s nonprofit szereplőkkel, akik az agr&aacute;rium j&ouml;vőj&eacute;t jelentő gener&aacute;ci&oacute;s kih&iacute;v&aacute;sok megold&aacute;s&aacute;ban r&eacute;szt tudnak venni.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/fiatalok-foglalkoztatasa-az-agrarszektorban-konferencia-osszefoglalo" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Sat, 19 Apr 2014 05:55:41 +0000 agrya 564 at http://www.agrya.hu Földátruházási szerződések írásba foglalásának szabályai http://www.agrya.hu/blog/foldatruhazasi-szerzodesek-irasba-foglalasanak-szabalyai <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/foldatruhazasi-szerzodesek-irasba-foglalasanak-szabalyai" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/logo_taj.jpg" alt="" title="" width="148" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A mező- &eacute;s erdőgazdas&aacute;gi f&ouml;ldek forgalm&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 2013. &eacute;vi CXXII. t&ouml;rv&eacute;ny (F&ouml;ldforgalmi tv.) &uacute;jraszab&aacute;lyozta, &eacute;s ezzel jelentősen megv&aacute;ltoztatta a f&ouml;ld tulajdonjog&aacute;nak &aacute;truh&aacute;z&aacute;sra, vagy a f&ouml;ld tulajdonjog&aacute;t &eacute;rintő m&aacute;s &iacute;r&aacute;sba foglalt jog&uuml;gyletekre vonatkoz&oacute; elő&iacute;r&aacute;sokat.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/foldatruhazasi-szerzodesek-irasba-foglalasanak-szabalyai" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Sat, 19 Apr 2014 05:48:17 +0000 agrya 563 at http://www.agrya.hu Kell az elhivatottság - Interjú Dr. Gyuricza Csaba dékánnal http://www.agrya.hu/blog/kell-az-elhivatottsag-interju-dr-gyuricza-csaba-dekannal <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/kell-az-elhivatottsag-interju-dr-gyuricza-csaba-dekannal" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/gyuricza_foto.jpg" alt="" title="" width="103" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A Fiatalok foglalkoztat&aacute;sa az agr&aacute;rszektorban c&iacute;mű konferencia ut&aacute;n tov&aacute;bbi k&eacute;rd&eacute;sek mer&uuml;lhetnek fel benn&uuml;nk. &Eacute;ppen ez&eacute;rt kerest&uuml;k meg Dr. Gyuricza Csab&aacute;t, a g&ouml;d&ouml;llői Szent Istv&aacute;n Egyetem Mezőgazdas&aacute;g- &eacute;s K&ouml;rnyezettudom&aacute;nyi Kar&aacute;nak d&eacute;k&aacute;nj&aacute;t, hogy v&aacute;laszt kapjunk az agr&aacute;r-felsőoktat&aacute;ssal kapcsolatos felvet&eacute;sekre.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/kell-az-elhivatottsag-interju-dr-gyuricza-csaba-dekannal" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Sat, 19 Apr 2014 05:46:25 +0000 agrya 562 at http://www.agrya.hu Fiatalok és közösségek vidéken - Regionális ifjúsági konferenciák - Virtuális Falu Újratöltve Program http://www.agrya.hu/hirek/fiatalok-es-kozossegek-videken-regionalis-ifjusagi-konferenciak-virtualis-falu-ujratoltve-prog <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatalok-es-kozossegek-videken-regionalis-ifjusagi-konferenciak-virtualis-falu-ujratoltve-prog" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vf_logo_1.jpg" alt="" title="" width="220" height="143" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Az AGRYA &eacute;s partnere a M&aacute;sodik Hull&aacute;m Vid&eacute;ki Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;g region&aacute;lis ifj&uacute;s&aacute;gi konferenci&aacute;kat szervez Virtu&aacute;lis Falu &Uacute;jrat&ouml;ltve Program r&eacute;szek&eacute;nt h&aacute;rom helysz&iacute;nen. Az első esem&eacute;nyre 2014. &aacute;prilis 25-&eacute;n ker&uuml;l sor M&oacute;rahalmon. A rendezv&eacute;ny programja &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban. A r&eacute;szv&eacute;tel ingyenes, de regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt. Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: &aacute;prilis 23, kedd.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/regionalis_konf_i_morahalom_program.pdf" type="application/pdf; length=3123642">regionalis_konf_i_morahalom_program.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/regisztracios_lap_konf_morahalom.doc" type="application/msword; length=307200">regisztracios_lap_konf_morahalom.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatalok-es-kozossegek-videken-regionalis-ifjusagi-konferenciak-virtualis-falu-ujratoltve-prog" target="_blank">tovább</a></p> Virtuális Falu Program Sat, 19 Apr 2014 05:35:02 +0000 agrya 561 at http://www.agrya.hu Fiatal gazda rendelet módosítások - menekülés a támogatás visszavonástól! http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-rendelet-modositasok-menekules-tamogatas-visszavonastol <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-rendelet-modositasok-menekules-tamogatas-visszavonastol" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/rehab.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet az egyes agr&aacute;rt&aacute;mogat&aacute;si t&aacute;rgy&uacute; miniszteri rendeletek m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l. A rendeletm&oacute;dos&iacute;t&aacute;s &eacute;rinti az első &eacute;s m&aacute;sodik k&ouml;r&ouml;s fiatal gazda p&aacute;ly&aacute;z&oacute;kat &eacute;s a VM t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint mintegy 400 szankci&oacute;val s&uacute;jtott fiatal gazda &uuml;gy&eacute;t fogja rendezni (akik az első &eacute;vekben elmaradtak a v&aacute;llalt &uuml;zemm&eacute;rettől).</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-rendelet-modositasok-menekules-tamogatas-visszavonastol" target="_blank">tovább</a></p> Fiatal Gazda Támogatás Tue, 08 Apr 2014 15:14:40 +0000 agrya 560 at http://www.agrya.hu Fiatal gazda támogatás - Igénylés május 15-ig! http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-igenyles-majus-15-ig <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-igenyles-majus-15-ig" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/turelem.jpg" alt="" title="" width="212" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMV&Aacute;-b&oacute;l a fiatal mezőgazdas&aacute;gi termelők indul&aacute;s&aacute;hoz a 2014. &eacute;vben ig&eacute;nyelhető t&aacute;mogat&aacute;sok r&eacute;szletes felt&eacute;teleiről.</p> <p> T&aacute;mogat&aacute;st vehet ig&eacute;nybe az a term&eacute;szetes szem&eacute;ly, aki:<br /> a) a t&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;sakor elm&uacute;lt 18 &eacute;ves, de a 40. &eacute;let&eacute;v&eacute;t m&eacute;g nem t&ouml;lt&ouml;tte be;<br /> b) a t&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;sakor rendelkezik<br /> ba) az 1. mell&eacute;kletben meghat&aacute;rozott szakk&eacute;pes&iacute;t&eacute;sek legal&aacute;bb egyik&eacute;vel,<br /> bb) a 2. mell&eacute;kletben meghat&aacute;rozott k&eacute;pz&eacute;s keret&eacute;ben szerzett v&eacute;gzetts&eacute;gek legal&aacute;bb egyik&eacute;vel, vagy<br /> bc) a k&uuml;lf&ouml;ldi bizony&iacute;tv&aacute;nyok &eacute;s oklevelek elismer&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; t&ouml;rv&eacute;ny szerint elismert, vagy honos&iacute;tott, k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakk&eacute;pes&iacute;t&eacute;st vagy v&eacute;gzetts&eacute;get igazol&oacute; bizony&iacute;tv&aacute;nnyal vagy oklev&eacute;llel;<br /> c) gazd&aacute;lkod&aacute;si tev&eacute;kenys&eacute;ge fejleszt&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; &uuml;zleti tervet, annak r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pező SFH-bet&eacute;tlapot &eacute;s p&eacute;nz&uuml;gyi tervet ny&uacute;jt be az MVH r&eacute;sz&eacute;re; valamint<br /> d) v&aacute;llalja, hogy a műk&ouml;dtet&eacute;si időszakt&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l, első alkalommal hoz l&eacute;tre gazdas&aacute;got &eacute;s abban a gazdas&aacute;g vezetőjek&eacute;nt gazd&aacute;lkodik.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_2014_34_2014_vm_rend..pdf" type="application/pdf; length=286943">fg_2014_34_2014_vm_rend..pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_2014_pontszamitasi-tabla.pdf" type="application/pdf; length=34212">fg_2014_pontszamitasi-tabla.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-igenyles-majus-15-ig" target="_blank">tovább</a></p> Fiatal Gazda Támogatás Tue, 08 Apr 2014 08:53:14 +0000 agrya 559 at http://www.agrya.hu Már beadható a földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem http://www.agrya.hu/blog/mar-beadhato-foldmuveskent-valo-nyilvantartasba-vetel-iranti-kerelem <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/mar-beadhato-foldmuveskent-valo-nyilvantartasba-vetel-iranti-kerelem" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/tajkep.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet &aacute;llap&iacute;tja meg a 2013. &eacute;vi CXXII. t&ouml;rv&eacute;nyben (F&ouml;ldforgalmi tv.) meghat&aacute;rozott<br /> a) f&ouml;ldművesnek minős&uuml;lő term&eacute;szetes szem&eacute;lyekről,<br /> b) mezőgazdas&aacute;gi termelőszervezetnek, illetve &uacute;jonnan alap&iacute;tott mezőgazdas&aacute;gi termelőszervezetnek minős&uuml;lő szervezetekről,<br /> c) a mezőgazdas&aacute;gi &uuml;zemk&ouml;zpontnak minős&uuml;lő gazdas&aacute;gi-, lak&oacute;-, vagy iroda&eacute;p&uuml;lettel be&eacute;p&iacute;tett ingatlanokr&oacute;l, vagy tany&aacute;kr&oacute;l (ingatlan) vezetett nyilv&aacute;ntart&aacute;s, a nyilv&aacute;ntart&aacute;sba v&eacute;teli elj&aacute;r&aacute;s, &eacute;s a nyilv&aacute;ntart&aacute;sb&oacute;l t&ouml;rt&eacute;nő adatszolg&aacute;ltat&aacute;s szab&aacute;lyait.</p> <p> A fentiekben meghat&aacute;rozott term&eacute;szetes szem&eacute;lynek, illetve szervezetnek a nyilv&aacute;ntart&aacute;sba v&eacute;teli elj&aacute;r&aacute;s ir&aacute;nti k&eacute;relmet a f&ouml;ld&uuml;gy&eacute;rt felelős miniszter &aacute;ltal vezetett miniszt&eacute;rium, valamint a f&ouml;ldhivatalok hivatalos honlapj&aacute;n k&ouml;zz&eacute;tett formanyomtatv&aacute;nyon kell beny&uacute;jtani a k&eacute;relmező mezőgazdas&aacute;gi &uuml;zemk&ouml;zpontja, vagy a lak&oacute;helye, illetve a sz&eacute;khelye fekv&eacute;se szerint illet&eacute;kes f&ouml;ldhivatalhoz. A k&eacute;relem adattartalm&aacute;t a rendelet 1&ndash;3. mell&eacute;klete hat&aacute;rozza meg.</p> <p> Fontos kit&ouml;lteni a mezőgazdas&aacute;gi &uuml;zemk&ouml;zpont adatait &eacute;s sz&uuml;ks&eacute;ges csatolni a szakk&eacute;pes&iacute;t&eacute;s, bizony&iacute;tv&aacute;ny, diploma k&ouml;zjegyző &aacute;ltal, vagy az iskola &aacute;ltal hiteles&iacute;tett m&aacute;solat&aacute;t.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/mar-beadhato-foldmuveskent-valo-nyilvantartasba-vetel-iranti-kerelem" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 31 Mar 2014 13:33:12 +0000 agrya 558 at http://www.agrya.hu Lássunk jó példákat! Új ismeretátadási lehetőségeket kínálnak a Bemutató Üzemi programok. http://www.agrya.hu/blog/lassunk-jo-peldakat-uj-ismeretatadasi-lehetosegeket-kinalnak-bemutato-uzemi-programok <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/lassunk-jo-peldakat-uj-ismeretatadasi-lehetosegeket-kinalnak-bemutato-uzemi-programok" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/szep_tanya.jpg" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Az eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;lelmiszer elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, a fenntarthat&oacute;s&aacute;g, a gazdas&aacute;goss&aacute;g, termel&eacute;kenys&eacute;g &eacute;s versenyk&eacute;pess&eacute;g k&ouml;vetelm&eacute;nyeinek &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;se a gazd&aacute;lkod&aacute;sban, mind arra &ouml;szt&ouml;n&ouml;znek, hogy a gazd&aacute;lkod&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra legyenek olyan &bdquo;z&aacute;szl&oacute;shaj&oacute;k&rdquo;, amelyek p&eacute;ld&aacute;t mutatnak.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/lassunk-jo-peldakat-uj-ismeretatadasi-lehetosegeket-kinalnak-bemutato-uzemi-programok" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 31 Mar 2014 13:17:25 +0000 agrya 557 at http://www.agrya.hu Portré - Szakács Roland, kertész, Tiszadob http://www.agrya.hu/blog/portre-szakacs-roland-kertesz-tiszadob <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/portre-szakacs-roland-kertesz-tiszadob" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/szakacs_foto2_0.jpg" alt="" title="" width="129" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Fiatal &eacute;s elhivatott. V&aacute;gyik a kih&iacute;v&aacute;sokra, de ragaszkodik a kert&eacute;szethez, a csal&aacute;di trad&iacute;ci&oacute;hoz. K&eacute;t l&aacute;bon &aacute;ll a f&ouml;ld&ouml;n, m&eacute;gis nyitott az &uacute;j&iacute;t&aacute;sokra. Szak&aacute;cs Roland id&eacute;n 20. &eacute;ve dolgozik csal&aacute;di v&aacute;llalkoz&aacute;sukban, a MIKEF Kft-ben.</p> <p> H&uacute;sz &eacute;v sok idő, ebben a nyitott vil&aacute;gban rengeteg a lehetős&eacute;g, te m&eacute;gis a gy&uuml;m&ouml;lcstermeszt&eacute;sn&eacute;l maradt&aacute;l, felt&eacute;telezem nem k&eacute;nyszerből.</p> <p> Csal&aacute;di v&aacute;llalkoz&aacute;sunkat &eacute;desap&aacute;m kezdte &rsquo;91-ben Tiszadobon. Az a komoly h&aacute;tt&eacute;r, amit &eacute;desap&aacute;mt&oacute;l &ouml;r&ouml;k&ouml;ltem &eacute;s a tud&aacute;s, amit magamba szippantottam, lehetőv&eacute; tette azt, hogy sikeresen egy&uuml;tt tud dolgozni a k&eacute;t gener&aacute;ci&oacute;. 150 hekt&aacute;ros kert&eacute;szet&uuml;nk 30%-a biora van &aacute;t&aacute;ll&iacute;tva, ami 35 hekt&aacute;r bio alm&aacute;t &eacute;s 11 hekt&aacute;r bio di&oacute;t jelent. Ezen k&iacute;v&uuml;l van konvencion&aacute;lisan termel&eacute;sben cseresznye, meggy, k&ouml;rte &eacute;s feketeribiszke. Most ősszel telep&iacute;tett&uuml;nk 15 hekt&aacute;r ipari meggyet &eacute;s 4 hekt&aacute;r alm&aacute;t &eacute;s id&eacute;n tervez&uuml;nk m&eacute;g g&eacute;pi &eacute;s k&eacute;zi szed&eacute;sre egyar&aacute;nt alkalmas 18 hekt&aacute;r meggy telep&iacute;t&eacute;s&eacute;t. Folyamatos az &uuml;ltetv&eacute;nyek fiatal&iacute;t&aacute;sa, tov&aacute;bb pr&oacute;b&aacute;lkozunk a di&oacute;val min&eacute;l nagyobb ter&uuml;leten &eacute;s a csereszny&eacute;t fogjuk bőv&iacute;teni.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/portre-szakacs-roland-kertesz-tiszadob" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 31 Mar 2014 13:11:06 +0000 agrya 556 at http://www.agrya.hu Akiknek gázolaj folyik az ereiben - Vidék Kaland Speciál! http://www.agrya.hu/hirek/akiknek-gazolaj-folyik-az-ereiben-videk-kaland-special <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/akiknek-gazolaj-folyik-az-ereiben-videk-kaland-special" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/traktoros_csaj_2.jpg" alt="" title="" width="98" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Technika &eacute;s a g&eacute;pek ir&aacute;nt &eacute;rdeklődők figyelm&eacute;be aj&aacute;nljuk a Vid&eacute;k Kaland Speci&aacute;l Programot. Az AGRYA, partner&eacute;vel az Axi&aacute;l Kft-vel, Magyarorsz&aacute;g egyik vezető g&eacute;pforgalmaz&oacute;j&aacute;val k&ouml;z&ouml;sen a Vid&eacute;k Kaland Programon bel&uuml;l lehetős&eacute;get biztos&iacute;t arra, hogy az &eacute;rdeklődők megismerkedjenek a modern mezőgazdas&aacute;gi g&eacute;pi technol&oacute;gi&aacute;kkal. A jelentkezők elt&ouml;lthetnek 5 munkanapot az Axi&aacute;l Kft profi szerviz csapat&aacute;val &eacute;s bekapcsol&oacute;dhatnak a mezőgazdas&aacute;gi g&eacute;pek helysz&iacute;ni jav&iacute;t&aacute;s&aacute;ba, szerv&iacute;zel&eacute;s&eacute;be. Ez a Program elem k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen dinamikus, p&ouml;rgős, hiszen k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző, v&aacute;ltoz&oacute; helysz&iacute;neken, a mezőgazdas&aacute;gi cs&uacute;csszezonban, az arat&aacute;si időszakban előfordul&oacute; jav&iacute;t&aacute;si munk&aacute;kba l&aacute;that bele a r&eacute;sztvevő.</p> <p> Az &eacute;rdeklődőknek a Vid&eacute;k Kaland Program jelentkez&eacute;si lapj&aacute;t kell kit&ouml;lteni, megjel&ouml;lve a mezőg&eacute;p&eacute;sz kateg&oacute;ri&aacute;t.</p> <p> Erre a Program elemre nemcsak a v&aacute;rosi fiatalok, de minden g&eacute;pi technol&oacute;gi&aacute;k ir&aacute;nt &eacute;rdeklődő 35 &eacute;v alatti fiatal jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rja az AGRYA &eacute;s partnere az Axi&aacute;l Kft. 2014. &aacute;prilis 19-ig!</p> <p> Tov&aacute;bbi inf&oacute;k itt:</p> <p> <a href="http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-legyel-egy-hetre-gazda-jelentkezesi-hatarido-aprilis-19" title="http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-legyel-egy-hetre-gazda-jelentkezesi-hatarido-aprilis-19">http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-legyel-egy-hetre-gazda-jelentkeze...</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/akiknek-gazolaj-folyik-az-ereiben-videk-kaland-special" target="_blank">tovább</a></p> Vidék Kaland Program Fri, 28 Mar 2014 13:14:05 +0000 agrya 555 at http://www.agrya.hu Termékminőséget igazoló zárjegyet vezet be az AGRO.bio Hungary Kft. http://www.agrya.hu/blog/termekminoseget-igazolo-zarjegyet-vezet-be-az-agrobio-hungary-kft <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/termekminoseget-igazolo-zarjegyet-vezet-be-az-agrobio-hungary-kft" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/agrobio_logo.jpg" alt="" title="" width="220" height="123" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A mezőgazdas&aacute;gban haszn&aacute;lt term&eacute;kek k&ouml;z&ouml;tt, egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; &uacute;j&iacute;t&aacute;st vezet be m&aacute;rcius k&ouml;zep&eacute;től a mikrobiol&oacute;giai megold&aacute;sokat fejlesztő &eacute;s forgalmaz&oacute; AGRO.bio Hungary Kft.: a BactoFiltalajbakt&eacute;rium term&eacute;keinek kann&aacute;j&aacute;t &eacute;s flakonj&aacute;nak kupakj&aacute;t egyedileg sorsz&aacute;mozott, hologram matric&aacute;s z&aacute;rjeggyel l&aacute;tja el. Ez az innovat&iacute;v megold&aacute;s k&eacute;ts&eacute;gtelen&uuml;l garant&aacute;lja a term&eacute;k val&oacute;dis&aacute;g&aacute;t &eacute;s azt, hogy a gy&aacute;rt&aacute;s &oacute;ta nem lett felbontva.<br /> A cikk itt folytat&oacute;dik: <a href="http://bit.ly/OE3neg" title="http://bit.ly/OE3neg">http://bit.ly/OE3neg</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/termekminoseget-igazolo-zarjegyet-vezet-be-az-agrobio-hungary-kft" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 24 Mar 2014 09:12:52 +0000 agrya 554 at http://www.agrya.hu Virtuális Falu Program! Újratöltve! - Interjú László Anita program koordinátorral http://www.agrya.hu/blog/virtualis-falu-program-ujratoltve-interju-laszlo-anita-program-koordinatorral <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/virtualis-falu-program-ujratoltve-interju-laszlo-anita-program-koordinatorral" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/img_3495.jpg" alt="" title="" width="98" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> A Virtu&aacute;lis Falu Program eredeti c&eacute;lj&aacute;nak megfelelően megval&oacute;sult, kialakult egy a falusi k&ouml;zeghez illeszkedő k&ouml;z&eacute;leti felk&eacute;sz&iacute;tő &eacute;s motiv&aacute;ci&oacute;t erős&iacute;tő program. A fiatalok bevon&aacute;s&aacute;val erős&ouml;dtek a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;s ezen kereszt&uuml;l a helyi demokr&aacute;cia.</p> <p> A program egy vezetők&eacute;pz&eacute;s &eacute;s egy szitu&aacute;ci&oacute;s j&aacute;t&eacute;k kever&eacute;ke, amelynek a vid&eacute;ki-falusi &eacute;let &aacute;ll a k&ouml;z&eacute;ppontj&aacute;ban. Annyiban t&ouml;bb azonban egy j&aacute;t&eacute;kn&aacute;l, hogy a r&eacute;sztvevők k&ouml;zvetlen&uuml;l &eacute;s azonnal hasznos&iacute;tani tudj&aacute;k a megszerzett k&eacute;szs&eacute;geket. A felk&eacute;sz&uuml;lt &eacute;s a motiv&aacute;ci&oacute;ikban megerős&iacute;tett fiatalok hasznos tagjaiv&aacute; v&aacute;lnak a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geknek, k&ouml;z&eacute;letnek.<br /> A Virtu&aacute;lis Falu Programban 2012 sor&aacute;n 34 fiatallal dolgozott az AGRYA. Az egyik korai tanuls&aacute;g az volt, hogy a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi kezdem&eacute;nyez&eacute;sek fejlőd&eacute;s&eacute;nek, k&eacute;pviseleti funkci&oacute;i bet&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek egyik g&aacute;tja a kommunik&aacute;ci&oacute;s k&eacute;szs&eacute;gek &eacute;s tapasztalatok hi&aacute;nya. A program k&ouml;zponti eleme egy k&eacute;pz&eacute;s sorozat, amelynek sor&aacute;n a r&eacute;sztvevők modellezik egy falu műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t, annak &ouml;sszetetts&eacute;g&eacute;ben a helyi gazdas&aacute;gt&oacute;l, a k&ouml;zoktat&aacute;son &aacute;t a helyi politik&aacute;ig.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/virtualis-falu-program-ujratoltve-interju-laszlo-anita-program-koordinatorral" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 24 Mar 2014 08:37:59 +0000 agrya 553 at http://www.agrya.hu Páros porté - Tapasztalat, lelkesedés, közös célok és tervek – Marcsok Veronika és Szabó Gergő http://www.agrya.hu/blog/paros-porte-tapasztalat-lelkesedes-kozos-celok-es-tervek-marcsok-veronika-es-szabo-gergo <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/paros-porte-tapasztalat-lelkesedes-kozos-celok-es-tervek-marcsok-veronika-es-szabo-gergo" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/veraek.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p> Marcsok Veronika G&ouml;d&ouml;llőre j&aacute;rt egyetemre, gazdas&aacute;gi &eacute;s vid&eacute;kfejleszt&eacute;si agr&aacute;rm&eacute;rn&ouml;kk&eacute;nt v&eacute;gzett Bsc szakon, az Msc k&eacute;pz&eacute;s befejez&eacute;s&eacute;hez m&aacute;r csak a szakdolgozata hi&aacute;nyzik, aminek mi m&aacute;s lehetne a t&eacute;m&aacute;ja, mint a fiatal gazd&aacute;k. A fiatal gazd&aacute;k &eacute;s a szaktan&aacute;csad&aacute;s hat&eacute;konys&aacute;g&aacute;nak kapcsolata kifejezetten N&oacute;gr&aacute;d megy&eacute;ben. Gergő m&eacute;h&eacute;szkedik &eacute;s Debrecenben &eacute;lelmiszerm&eacute;rn&ouml;knek tanul. &Eacute;let&uuml;kben fontos kapcsol&oacute;d&aacute;si pont a mezőgazdas&aacute;g &eacute;s az AGRYA. Szerint&uuml;k semmi meglepő nincs abban, hogy &iacute;gy egym&aacute;sra tal&aacute;ltak, hiszen az AGRYA-hoz hasonl&oacute; &eacute;rt&eacute;krendű &eacute;s &eacute;rdeklőd&eacute;si k&ouml;rű fiatalok tartoznak, bor&iacute;t&eacute;kolhat&oacute;k a j&oacute; kapcsolatok. &Eacute;s p&aacute;rkapcsolatok.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/paros-porte-tapasztalat-lelkesedes-kozos-celok-es-tervek-marcsok-veronika-es-szabo-gergo" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Mon, 24 Mar 2014 08:31:45 +0000 agrya 552 at http://www.agrya.hu