Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Vidék Kaland - 2015 - Jelentkezési határidő: 2015. április 17. http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-2015-jelentkezesi-hatarido-2015-aprilis-17 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/videk-kaland-2015-jelentkezesi-hatarido-2015-aprilis-17" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/nemeth_kovacs_eszter_3.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>5 &eacute;ves a Vid&eacute;k Kaland Program!</p> <p> Az idei &eacute;vben m&aacute;r &ouml;t&ouml;dik alkalommal szervezi meg az AGRYA a Vid&eacute;k Kaland Programot. A Program keret&eacute;ben, p&aacute;ly&aacute;zaton kereszt&uuml;l kiv&aacute;lasztott v&aacute;rosi fiatalok t&ouml;lthetnek el egy hetet magyarorsz&aacute;gi vagy sz&eacute;kelyf&ouml;ldi fiatal gazd&aacute;kn&aacute;l. A kor&aacute;bbi &eacute;vekhez k&eacute;pest a 2015. &eacute;vi programban v&aacute;ltoz&aacute;s lesz: Magyarorsz&aacute;gon a v&aacute;rosi fiatalok fogad&aacute;sa egy h&eacute;t alatt t&ouml;rt&eacute;nik &eacute;s h&aacute;rom magyarorsz&aacute;gi megy&eacute;ben (Hajd&uacute;-Bihar, Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n &eacute;s Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megy&eacute;kben).</p> <p> A program r&eacute;szleteiről a csatolt r&eacute;szletes p&aacute;ly&aacute;zati felh&iacute;v&aacute;sban lehet olvasni. Jelentkezni a csatolt jelentkez&eacute;si lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel lehet 2015. &aacute;prilis 17-ig.</p> <p> Az AGRYA v&aacute;rja azon fiatal gazd&aacute;k jelentkez&eacute;s&eacute;t is, elsősorban Hajd&uacute;-Bihar, Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n &eacute;s Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megy&eacute;kből, akik sz&iacute;vesen fogadn&aacute;nak v&aacute;rosi fiatalokat a gazdas&aacute;gukban. R&eacute;szletes inform&aacute;ci&oacute;k &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap a csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhetők.</p> <p> A jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2015. &aacute;prilis 17.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_palyazati_felhivas_2015.pdf" type="application/pdf; length=360396">videk_kaland_palyazati_felhivas_2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_jelentkezesi_lap_2015.doc" type="application/msword; length=52224">videk_kaland_jelentkezesi_lap_2015.doc</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_palyazati_felhivas_gazdak_2015.pdf" type="application/pdf; length=430926">videk_kaland_palyazati_felhivas_gazdak_2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_jelentkezesi_lap_2015_fogado_gazdak.doc" type="application/msword; length=52736">videk_kaland_jelentkezesi_lap_2015_fogado_gazdak.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-2015-jelentkezesi-hatarido-2015-aprilis-17" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 18 Mar 2015 17:39:33 +0000 László Anita 606 at http://www.agrya.hu Előadások letölthetők - Március 24. - Műhelykonferencia - Közösség által vezérelt tervezés - CLLD Az európai civil társadalom álláspontja és a CLLD módszertan magyarországi tapasztalatai http://www.agrya.hu/hirek/eloadasok-letolthetok-marcius-24-muhelykonferencia-kozosseg-altal-vezerelt-tervezes-clld-az-eu <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/eloadasok-letolthetok-marcius-24-muhelykonferencia-kozosseg-altal-vezerelt-tervezes-clld-az-eu" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/egszb.png" alt="" title="" width="93" height="59" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az Eur&oacute;pai Gazdas&aacute;gi &eacute;s Szoci&aacute;lis Bizotts&aacute;g, az AGRYA &eacute;s a NAKVI partners&eacute;g&eacute;ben műhelykoferenci&aacute;ra ker&uuml;lt sor 2015. m&aacute;rcius 24-&eacute;n Budapesten.&nbsp; Az esem&eacute;ny c&iacute;me &quot;K&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &aacute;ltal vez&eacute;relt tervez&eacute;s - CLLD - Az eur&oacute;pai civil t&aacute;rsadalom &aacute;ll&aacute;spontja &eacute;s a CLLD m&oacute;dszertan magyarorsz&aacute;gi tapasztalatai&quot; volt.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/clld_esemeny_0305.pdf" type="application/pdf; length=82561">clld_esemeny_0305.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/eloadasok-letolthetok-marcius-24-muhelykonferencia-kozosseg-altal-vezerelt-tervezes-clld-az-eu" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Sun, 08 Mar 2015 18:02:15 +0000 agrya 605 at http://www.agrya.hu Virtuális Falu 1+1 Program Jelentkezési határidő március 13! http://www.agrya.hu/hirek/virtualis-falu-11-program-jelentkezesi-hatarido-marcius-13 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/virtualis-falu-11-program-jelentkezesi-hatarido-marcius-13" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vf_logo_2.jpg" alt="" title="" width="220" height="143" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k 2012-ben ind&iacute;tott&aacute;k a Virtu&aacute;lis Falu Programot a M&aacute;sodik Hull&aacute;m Vid&eacute;ki Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ggel egy&uuml;ttműk&ouml;dve. Az elsősorban demokr&aacute;cia &eacute;s k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gfejlesztő program abb&oacute;l indul ki, hogy j&oacute;l műk&ouml;dő helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek n&eacute;lk&uuml;l a vid&eacute;ki telep&uuml;l&eacute;sek elvesz&iacute;tenek egy lehetős&eacute;get, amely a fejlőd&eacute;s&uuml;kh&ouml;z sz&uuml;ks&eacute;ges.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/virtualis_falu_1_1_felhivas_.pdf" type="application/pdf; length=237101">virtualis_falu_1_1_felhivas_.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/vf_jelentkezesi_lap_2015.doc" type="application/msword; length=25600">vf_jelentkezesi_lap_2015.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/virtualis-falu-11-program-jelentkezesi-hatarido-marcius-13" target="_blank">tovább</a></p> Virtuális Falu Program Fri, 06 Mar 2015 09:56:10 +0000 agrya 604 at http://www.agrya.hu 347 fiatal gazda az AGRYA konferenciáján! http://www.agrya.hu/hirek/347-fiatal-gazda-az-agrya-konferenciajan <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/347-fiatal-gazda-az-agrya-konferenciajan" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_konf_logo_2015.jpg" alt="" title="" width="72" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazda Konferencia 2015 esem&eacute;nyen 347 fiatal gazda vett r&eacute;szt &eacute;s kapott &aacute;tfog&oacute; k&eacute;pet az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; időszak EU t&aacute;mogat&aacute;sair&oacute;l &eacute;s a f&ouml;ld&uuml;gyek aktualit&aacute;sair&oacute;l. Az előad&aacute;sok anyagai el&eacute;rhetők a csatolm&aacute;nyban.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/1._czervan_gyorgy.pdf" type="application/pdf; length=933602">1._czervan_gyorgy.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/2._feldman_zsolt.pdf" type="application/pdf; length=1247350">2._feldman_zsolt.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/3._madarasz_istvan.pdf" type="application/pdf; length=913058">3._madarasz_istvan.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/5._tarpataki_tamas.pdf" type="application/pdf; length=292246">5._tarpataki_tamas.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/6._kis_miklos.pdf" type="application/pdf; length=756452">6._kis_miklos.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/7._simon_attila_istvan.pdf" type="application/pdf; length=208904">7._simon_attila_istvan.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/8._horvath_aron.pdf" type="application/pdf; length=972871">8._horvath_aron.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/9._bitay_marton.pdf" type="application/pdf; length=608969">9._bitay_marton.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_konf_bp_2015.pdf" type="application/pdf; length=1158573">fg_konf_bp_2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/4._moro_tamas_eload_konf.pdf" type="application/pdf; length=425081">4._moro_tamas_eload_konf.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/347-fiatal-gazda-az-agrya-konferenciajan" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Mon, 02 Mar 2015 09:19:35 +0000 agrya 603 at http://www.agrya.hu Mezőgazdasági tanfolyamok Budapesten és Kecskeméten http://www.agrya.hu/blog/mezogazdasagi-tanfolyamok-budapesten-es-kecskemeten <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/mezogazdasagi-tanfolyamok-budapesten-es-kecskemeten" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/matrix_0.jpg" alt="" title="" width="174" height="73" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A M&Aacute;TRIX Oktat&aacute;si &eacute;s Vizsgak&ouml;zpont Budapesten &eacute;s Kecskem&eacute;ten &uacute;jabb tanfolyamokat ind&iacute;t.</p> <p>Mezőgazdas&aacute;gi technikus - Kecskem&eacute;t (&Eacute;nekes u. 2-3.)<br /> 2015. febru&aacute;r</p> <p>Mezőgazdas&aacute;gi g&eacute;p&eacute;sz + g&eacute;pjav&iacute;t&oacute; - Kecskem&eacute;t (&Eacute;nekes u. 2-3.)</p> <p>2015. febru&aacute;r 21-ig p&oacute;tjelentkez&eacute;s</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/mezogazdasagi-tanfolyamok-budapesten-es-kecskemeten" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 09 Feb 2015 11:26:16 +0000 agrya 602 at http://www.agrya.hu Több vagy kevesebb? Újra Fiatal Gazda Konferencia - Jelentkezési határidő 2015. január 30. http://www.agrya.hu/hirek/tobb-vagy-kevesebb-ujra-fiatal-gazda-konferencia-jelentkezesi-hatarido-2015-januar-30 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/tobb-vagy-kevesebb-ujra-fiatal-gazda-konferencia-jelentkezesi-hatarido-2015-januar-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/konf_2015_logo_kicsi1.jpg" alt="" title="" width="72" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA 2015. febru&aacute;r 27-&eacute;n, p&eacute;nteken szervezi meg hagyom&aacute;nyos &eacute;ves konferenci&aacute;j&aacute;t Budapesten. Az idei esem&eacute;ny alc&iacute;me &bdquo;T&ouml;bb vagy kevesebb?&rdquo;az agr&aacute;r- &eacute;s vid&eacute;kfejleszt&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sok szintj&eacute;re utal. A F&ouml;ldművel&eacute;s&uuml;gyi Miniszt&eacute;rium &eacute;s a Minisztereln&ouml;ks&eacute;g k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel szervezett rendezv&eacute;nnyel az AGRYA &aacute;tfog&oacute; &eacute;s r&eacute;szletes k&eacute;pet k&iacute;v&aacute;n adni a fiatal gazd&aacute;knak az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; időszak t&aacute;mogat&aacute;si szab&aacute;lyoz&aacute;si kereteiről, finansz&iacute;roz&aacute;si lehetős&eacute;geiről. &Iacute;gy a rendezv&eacute;ny t&eacute;m&aacute;i k&ouml;z&ouml;tt szerepelnek a k&ouml;vetkezők: k&ouml;zvetlen &eacute;s termel&eacute;shez k&ouml;t&ouml;tt t&aacute;mogat&aacute;sok, fiatal gazd&aacute;k kieg&eacute;sz&iacute;tő t&aacute;mogat&aacute;sa, az &aacute;tmeneti nemzeti t&aacute;mogat&aacute;sok, a z&ouml;ld&iacute;t&eacute;s, a piaci int&eacute;zked&eacute;sek, az agr&aacute;riumot seg&iacute;tő p&aacute;ly&aacute;zatos vid&eacute;kfejleszt&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sok, a fiatal gazda tematikus alprogram.</p> <p>A rendezv&eacute;ny m&aacute;sik kiemelt t&eacute;m&aacute;ja az &uacute;j f&ouml;ldjogi szab&aacute;lyoz&aacute;s gyakorlati műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek bemutat&aacute;sa, az első tapasztalatok &ouml;sszegz&eacute;se, valamint az &aacute;llami f&ouml;ldek haszonb&eacute;rbe ad&aacute;sa.</p> <p>A rendezv&eacute;nyt Dr. Fazekas S&aacute;ndor f&ouml;ldművel&eacute;s&uuml;gyi miniszter nyitja meg.</p> <p>A rendezv&eacute;ny előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt. A regisztr&aacute;ci&oacute; hat&aacute;rideje 2015. janu&aacute;r 30., p&eacute;ntek. A regisztr&aacute;ci&oacute;s lap let&ouml;lthető a <a href="http://www.agrya.hu" title="www.agrya.hu">www.agrya.hu</a> weboldalr&oacute;l. A rendezv&eacute;nyen korl&aacute;tozott sz&aacute;m&uacute; r&eacute;szv&eacute;tel lehets&eacute;ges. A jelentkez&eacute;seket &eacute;rkez&eacute;s&uuml;k sorrendj&eacute;ben igazolja vissza az AGRYA. A lehets&eacute;ges l&eacute;tsz&aacute;m feletti jelentkezők v&aacute;r&oacute;list&aacute;ra ker&uuml;lnek. A v&aacute;r&oacute;list&aacute;n szereplők 2015. febru&aacute;r 13-ig &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st kapnak, ha a r&eacute;szv&eacute;tel&uuml;k biztos&iacute;tott. &Eacute;vek &oacute;ta t&uacute;ljelentkez&eacute;s van ezen az esem&eacute;nyen, &iacute;gy &eacute;rdemes igyekezni a jelentkez&eacute;ssel.</p> <p>A rendezv&eacute;nyhez kapcsol&oacute;d&oacute;an, a szervez&eacute;si &ouml;nk&ouml;lts&eacute;ggel azonos m&eacute;rt&eacute;kű r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;jat kell fizetni. A szem&eacute;lyenk&eacute;nt 9.900,- Ft r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;j tartalmazza a kapcsol&oacute;d&oacute;, helyben felmer&uuml;lő &ouml;sszes k&ouml;lts&eacute;get, bele&eacute;rtve az &eacute;tkez&eacute;s k&ouml;lts&eacute;g&eacute;t is. A r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;jat a regisztr&aacute;ci&oacute; visszaigazol&aacute;s&aacute;ban megjel&ouml;lt banksz&aacute;ml&aacute;ra kell befizetni 2015. febru&aacute;r 10-ig. A hat&aacute;ridőben be nem fizetett r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;j eset&eacute;n a jelentkező leker&uuml;l a r&eacute;szv&eacute;teli list&aacute;r&oacute;l &eacute;s hely&eacute;re a v&aacute;r&oacute;list&aacute;r&oacute;l ker&uuml;l be &uacute;jabb r&eacute;sztvevő.</p> <p>A rendezv&eacute;nyen - az AGRYA vend&eacute;gei &eacute;s tagjai kiv&eacute;tel&eacute;vel - csak 40 &eacute;v alatti, gyakorl&oacute; gazd&aacute;lkod&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra biztos&iacute;tott a r&eacute;szv&eacute;tel.</p> <p>Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;</p> <p>AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda<br /> 06 1 2704874 <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> facebook.com/fiatal.gazda.agrya</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2015_program_hirlevel.pdf" title="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2015_program_hirlevel.pdf">http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2015_program_hirle...</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/konferencia_jellap_2015_web.doc" title="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/konferencia_jellap_2015_web.doc">http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/konferencia_jellap_201...</a></p> <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2015_program_hirlevel.pdf" type="application/pdf; length=147753">fgk_2015_program_hirlevel.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/konferencia_jellap_2015_web.doc" type="application/msword; length=26624">konferencia_jellap_2015_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/tobb-vagy-kevesebb-ujra-fiatal-gazda-konferencia-jelentkezesi-hatarido-2015-januar-30" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Thu, 15 Jan 2015 04:41:01 +0000 agrya 601 at http://www.agrya.hu Álláslehetőség az AGRYA-nál - jelentkezési határidő: január 20 http://www.agrya.hu/hirek/allaslehetoseg-az-agrya-nal-jelentkezesi-hatarido-januar-20 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/allaslehetoseg-az-agrya-nal-jelentkezesi-hatarido-januar-20" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/allashirdetes_0.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge munkat&aacute;rsat keres adminisztrat&iacute;v feladatok ell&aacute;t&aacute;s&aacute;ra a budapesti irod&aacute;j&aacute;ba.</p> <p>FELADATOK</p> <p>- k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s a Sz&ouml;vets&eacute;g esem&eacute;nyeinek elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;ben, lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;ban<br /> - k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s p&aacute;ly&aacute;zati programok elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;ben, lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, adminisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;ban<br /> - &aacute;ltal&aacute;nos irodai adminisztrat&iacute;v &eacute;s kiseg&iacute;tő feladatok</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/allaslehetoseg-az-agrya-nal-jelentkezesi-hatarido-januar-20" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Mon, 12 Jan 2015 07:31:03 +0000 agrya 600 at http://www.agrya.hu Fiatal gazdák a kertészeti ágazatban - Újabb AGRYA-KSH közös kutatás http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-kerteszeti-agazatban-ujabb-agrya-ksh-kozos-kutatas <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-kerteszeti-agazatban-ujabb-agrya-ksh-kozos-kutatas" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gyumolcskosar.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge (AGRYA), a K&ouml;zponti Statisztikai Hivatal (KSH) &eacute;s az AgroStrat&eacute;ga k&ouml;z&ouml;s felm&eacute;r&eacute;st v&eacute;gez a kert&eacute;szeti &aacute;gazatban akt&iacute;v fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;k k&ouml;r&eacute;ben.</p> <p>Az online k&eacute;rdő&iacute;vvel a c&eacute;l t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt felm&eacute;rni a kert&eacute;szetben rejlő foglalkoztat&aacute;si lehetős&eacute;geket, az &eacute;rintettek motiv&aacute;ci&oacute;it, nyitotts&aacute;g&aacute;t az innov&aacute;ci&oacute;kra &eacute;s fejleszt&eacute;sekre, valamint v&aacute;laszokat keresni az alacsony egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si hajland&oacute;s&aacute;g okaira.</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;se kevesebb mint 10 perc.</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v itt el&eacute;rhető:</p> <p><a href="https://www.surveymonkey.com/r/agrya" title="https://www.surveymonkey.com/r/agrya">https://www.surveymonkey.com/r/agrya</a></p> <p>A kit&ouml;lt&eacute;s hat&aacute;rideje: 2015. 01. 18.</p> <p>Előre is k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a r&eacute;szv&eacute;telt!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-kerteszeti-agazatban-ujabb-agrya-ksh-kozos-kutatas" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Sun, 14 Dec 2014 16:11:42 +0000 agrya 599 at http://www.agrya.hu Leszállították a fiatal gazda támogatás ponthatárát http://www.agrya.hu/hirek/leszallitottak-fiatal-gazda-tamogatas-ponthatarat <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/leszallitottak-fiatal-gazda-tamogatas-ponthatarat" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/super_2.gif" alt="" title="" width="147" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az Ir&aacute;ny&iacute;t&oacute; Hat&oacute;s&aacute;g lesz&aacute;ll&iacute;totta a 2014. &eacute;vi fiatal gazda t&aacute;mogat&aacute;s ponthat&aacute;r&aacute;t. Az IH k&ouml;zlem&eacute;ny el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/86_2014_ih_kozlemeny.pdf" type="application/pdf; length=15609">86_2014_ih_kozlemeny.pdf</a></div> </div> </div> </div> Közös Agrárpolitika - KAP Sun, 14 Dec 2014 16:03:37 +0000 agrya 598 at http://www.agrya.hu Az AGRYA álláspontja a Földadóról http://www.agrya.hu/hirek/az-agrya-allaspontja-foldadorol <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/az-agrya-allaspontja-foldadorol" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/videk_kaland_640_bala_1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az egyes ad&oacute;t&ouml;rv&eacute;nyek m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 2014. &eacute;vi LXXIV. t&ouml;rv&eacute;ny, m&oacute;dos&iacute;tva a helyi ad&oacute;kr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 1990. &eacute;vi C. t&ouml;rv&eacute;nyt, lehetőv&eacute; teszi az &ouml;nkorm&aacute;nyzatok sz&aacute;m&aacute;ra, hogy az illet&eacute;kess&eacute;gi ter&uuml;let&uuml;k&ouml;n rendelettel olyan telep&uuml;l&eacute;si ad&oacute;t, telep&uuml;l&eacute;si ad&oacute;kat vezessenek be, amelyet vagy amelyeket m&aacute;s t&ouml;rv&eacute;ny nem tilt.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/az-agrya-allaspontja-foldadorol" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Sun, 14 Dec 2014 15:56:39 +0000 agrya 597 at http://www.agrya.hu Szavazzon az AXIÁL-ra! http://www.agrya.hu/blog/szavazzon-az-axial-ra <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/szavazzon-az-axial-ra" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/axila_film.jpg" alt="" title="" width="220" height="124" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AXI&Aacute;L Kft. 2014 j&uacute;lius&aacute;ban &eacute;rtes&uuml;lt az Aon Hewitt Munkahelyi Vide&oacute; Kamp&aacute;ny&aacute;r&oacute;l, a MuVi-r&oacute;l, amelynek elsődleges c&eacute;lja, hogy a magyarorsz&aacute;gi v&aacute;llalatok munkahelyk&eacute;nt mutass&aacute;k be magukat dolgoz&oacute;ik megsz&oacute;laltat&aacute;s&aacute;val. A c&eacute;g nem t&eacute;tlenkedett, nevezett!<br /> Az AXI&Aacute;L Kft. kor&aacute;bban megfogalmazott c&eacute;ljai k&ouml;z&ouml;tt szerepel, hogy szeretne hozz&aacute;j&aacute;rulni az elk&ouml;vetkező &eacute;vtizedek hazai mezőgazdas&aacute;gi g&eacute;p&eacute;sz szakember ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;s&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, azonban a m&aacute;s f&oacute;rumokon m&aacute;r elhangzott szaktud&aacute;s, k&eacute;pz&eacute;s, gyakorlat sz&uuml;ks&eacute;gess&eacute;ge mellett be k&iacute;v&aacute;nt&aacute;k mutatni azt a k&ouml;rnyezetet, amelyben &eacute;s amellyel egy&uuml;tt kell dolgozni egy nagyv&aacute;llalatn&aacute;l a mindennapok sor&aacute;n.<br /> A film koncepci&oacute;ja szerint a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző munkak&ouml;r&ouml;kben dolgoz&oacute; munkat&aacute;rsak egym&aacute;ssal t&ouml;rt&eacute;nő kapcsolattart&aacute;s&aacute;n kereszt&uuml;l mutatj&aacute;k be a k&ouml;zponti telephelyet, jelen&iacute;tik meg a tereket, ahol a munka folyik, mindezt &uacute;gy, hogy a sz&aacute;mos &uuml;zenetből egy t&ouml;rt&eacute;netet kerek&iacute;tettek.<br /> E t&ouml;rt&eacute;net szerint az egyik marketinges munkat&aacute;rs feladatk&eacute;nt kapja, hogy k&eacute;sz&iacute;tsen vide&oacute;t a fentebb eml&iacute;tett p&aacute;ly&aacute;zatra &eacute;s az ő r&ouml;g&ouml;s &uacute;tj&aacute;t k&ouml;vetj&uuml;k nyomon. A dolgoz&oacute;k v&aacute;ltozatos mondanival&oacute;ja mellett a &bdquo;sosem unalmas&rdquo;, a &bdquo;mindig sz&aacute;m&iacute;thatunk egym&aacute;sra&rdquo;, vagyis az &ouml;sszefog&aacute;s, az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, a csapatmunka gondolata az, amely eg&eacute;ssz&eacute; kerek&iacute;ti a hosszas tervezget&eacute;st ig&eacute;nylő, de mind&ouml;ssze egy nap alatt felvett vide&oacute;t.<br /> Tekintse meg &Ouml;n is az AXI&Aacute;L Kft. kisfilmj&eacute;t</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wyuNtp23ltg" title="https://www.youtube.com/watch?v=wyuNtp23ltg">https://www.youtube.com/watch?v=wyuNtp23ltg</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ezen a linken szavazhat is:&nbsp; <a href="https://anapp.me/Bvh/24" title="https://anapp.me/Bvh/24">https://anapp.me/Bvh/24</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/szavazzon-az-axial-ra" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Sun, 14 Dec 2014 15:38:41 +0000 agrya 596 at http://www.agrya.hu Az AGRYA ellenzi az online árukövetési rendszer (EKÁER) jelenlegi tervezet szerinti bevezetését. http://www.agrya.hu/hirek/az-agrya-ellenzi-az-online-arukovetesi-rendszer-ekaer-jelenlegi-tervezet-szerinti-bevezeteset <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/az-agrya-ellenzi-az-online-arukovetesi-rendszer-ekaer-jelenlegi-tervezet-szerinti-bevezeteset" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/2010_10_14_mondj_nemet_no-button1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA az online &aacute;ruk&ouml;vet&eacute;si rendszer (EK&Aacute;ER) bevezet&eacute;s&eacute;t ellenzi. Az AGRYA &aacute;ll&aacute;spontja szerint a tervezett &uacute;j rendszer &aacute;tgondolatlan, elők&eacute;sz&iacute;tetlen &eacute;s a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;s, kereskedelem &eacute;s &aacute;ruforgalom saj&aacute;toss&aacute;gait nem veszi figyelembe.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/az-agrya-ellenzi-az-online-arukovetesi-rendszer-ekaer-jelenlegi-tervezet-szerinti-bevezeteset" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Fri, 12 Dec 2014 05:05:20 +0000 agrya 595 at http://www.agrya.hu Ne a rozsda marja meg! http://www.agrya.hu/blog/ne-rozsda-marja-meg <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/ne-rozsda-marja-meg" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/axial_rozsda.jpg" alt="" title="" width="220" height="133" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Legyen sz&oacute;rakozott feltal&aacute;l&oacute;, fant&aacute;ziad&uacute;s műv&eacute;sz &eacute;s profi szakember egy szem&eacute;lyben! Az AXI&Aacute;L Kft. &bdquo;Ne a rozsda marja meg!&rdquo; c&iacute;mmel november 1-j&eacute;től j&aacute;t&eacute;kot hirdetett a f&eacute;mhullad&eacute;k kreat&iacute;v &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra! A főnyerem&eacute;ny egy 200.000 Ft &eacute;rt&eacute;kű Kr&auml;nzle mos&oacute;!<br /> A j&aacute;t&eacute;k sor&aacute;n olyan, az alkot&aacute;s, &eacute;p&iacute;t&eacute;s ir&aacute;nt szenved&eacute;lyesen elk&ouml;telezett, lelem&eacute;nyes szem&eacute;lyek műveit v&aacute;rj&aacute;k a szervezők, akik a f&eacute;mhullad&eacute;k &uacute;jrafelhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;val, az AXI&Aacute;L Kft-vel &eacute;s mezőgazdas&aacute;ggal kapcsolatos szobrokat hoznak l&eacute;tre. A j&aacute;t&eacute;kba csak f&eacute;mből k&eacute;sz&uuml;lt k&ouml;tőelemekkel, hegeszt&eacute;ssel, forraszt&aacute;ssal, ragaszt&aacute;ssal, f&eacute;m dr&oacute;ttal illesztett p&aacute;lyaműveket lehet nevezni 2014. november 1. &eacute;s 2015. janu&aacute;r 14. k&ouml;z&ouml;tt. Egy-egy alkot&aacute;s s&uacute;lya maximum 8 kg lehet, m&eacute;rete nem haladhatja meg az 50x50 cm-et, &eacute;s az illeszt&eacute;sek, r&ouml;gz&iacute;t&eacute;si m&oacute;dok l&aacute;that&oacute;s&aacute;ga miatt nem szabad lefesteni a szobrokat.<br /> A v&aacute;llalat a p&aacute;ly&aacute;zattal elsősorban azon technikai &eacute;s műszaki be&aacute;ll&iacute;totts&aacute;g&uacute; f&eacute;rfiakat c&eacute;lozza meg, akik hobbi szinten vagy hivat&aacute;sszerűen &eacute;rdeklődnek a f&eacute;m &eacute;s bark&aacute;cs munk&aacute;k ir&aacute;nt, de term&eacute;szetesen minden, 14. &eacute;let&eacute;v&uuml;ket bet&ouml;lt&ouml;tt, devizabelf&ouml;ldi, term&eacute;szetes szem&eacute;ly indulhat a j&aacute;t&eacute;kon.<br /> A p&aacute;lyaműveket legk&eacute;sőbb 2015. janu&aacute;r 14-&eacute;n az AXI&Aacute;L Kft. &uuml;zleteinek mindenkori z&aacute;r&aacute;s&aacute;nak időpontj&aacute;ig tudj&aacute;k elfogadni a szervezők. A bek&uuml;ld&ouml;tt legjobb, egy 5 fős szakmai zsűri &aacute;ltal elb&iacute;r&aacute;lt p&aacute;lyaműveket a 2015. janu&aacute;r 28. &eacute;s 31. k&ouml;z&ouml;tt tartand&oacute; Agr&aacute;rg&eacute;pShow rendezv&eacute;nyen is ki&aacute;ll&iacute;tj&aacute;k, de minden, j&aacute;t&eacute;kszab&aacute;lyzatnak megfelelő alkot&aacute;st a szervező lef&eacute;nyk&eacute;pez &eacute;s Facebook k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi oldal&aacute;ra is felt&ouml;lt. A legt&ouml;bb l&aacute;jkot kapott p&aacute;lyamű bek&uuml;ldője lesz a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gd&iacute;jas.</p> <p>Nyerem&eacute;nyek:<br /> Szakmai d&iacute;jak: 1. helyezett (200.000 Ft &eacute;rt&eacute;kben): Kr&auml;nzle 1152 TST , 2. helyezett (150.000 Ft &eacute;rt&eacute;kben): IWELD POCKET MIG 185A k&eacute;tfunkci&oacute;s hegesztőg&eacute;p+nyom&aacute;scs&ouml;kkentő+automatikus fejpajzs (karbon), 3. helyezett - 100.000 Ft &eacute;rt&eacute;kben: BETA szersz&aacute;mk&eacute;szlet<br /> K&ouml;z&ouml;ns&eacute;gd&iacute;j - 50.000 Ft &eacute;rt&eacute;kben: ARION 540 ped&aacute;los traktor FL 120 homlokrakod&oacute;val</p> <p>A p&aacute;lyaművek bek&uuml;ld&eacute;si hat&aacute;rideje: 2014. november 1. &eacute;s 2015. janu&aacute;r 14. k&ouml;z&ouml;tti időszak.<br /> A Facebookra egyszerre ker&uuml;lnek felt&ouml;lt&eacute;sre a k&eacute;pek, melynek időpontja: 2015. janu&aacute;r 16. p&eacute;ntek<br /> A Facebook szavaz&aacute;s ideje: 2015. janu&aacute;r 16. p&eacute;ntek &eacute;s 2015. febru&aacute;r 1. k&ouml;z&ouml;tt t&ouml;rt&eacute;nik.<br /> K&ouml;z&ouml;ns&eacute;gd&iacute;j &eacute;s szakmai d&iacute;jak eredm&eacute;nyhirdet&eacute;s&eacute;nek időpontja: 2015. febru&aacute;r 2. h&eacute;tfő.</p> <p>A nevez&eacute;s r&eacute;szleteiről &eacute;s a tov&aacute;bbi szab&aacute;lyokr&oacute;l a <a href="http://www.axial.hu" title="www.axial.hu">www.axial.hu</a> oldalon olvashat!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/ne-rozsda-marja-meg" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Sat, 08 Nov 2014 05:31:59 +0000 agrya 594 at http://www.agrya.hu Vízhasználat a mezőgazdaságban – Fiatal Gazda Konferencia – 2014. november 26. - Nem csak kertészeknek! http://www.agrya.hu/hirek/vizhasznalat-mezogazdasagban-fiatal-gazda-konferencia-2014-november-26-nem-csak-kerteszeknek <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/vizhasznalat-mezogazdasagban-fiatal-gazda-konferencia-2014-november-26-nem-csak-kerteszeknek" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/termalkut_2.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az idei &eacute;vben tal&aacute;n nem volt annyira kiemelt probl&eacute;ma p&eacute;ld&aacute;ul az &ouml;nt&ouml;z&eacute;s, de nem ez a jellemző. A mezőgazdas&aacute;gi c&eacute;l&uacute; v&iacute;zhasznos&iacute;t&aacute;shoz kapcsol&oacute;d&oacute; &aacute;llami szab&aacute;lyoz&oacute;k &aacute;talakultak, a term&aacute;lv&iacute;z hasznos&iacute;t&aacute;s egyszerűs&ouml;d&ouml;tt. Ez a k&eacute;t v&aacute;ltoz&aacute;s adta az aprop&oacute;j&aacute;t az AGRYA november 26-i szakmai konferenci&aacute;j&aacute;nak. Ennek f&oacute;kusz&aacute;ban az &ouml;nt&ouml;z&eacute;s, a term&aacute;lv&iacute;z hasznos&iacute;t&aacute;s &eacute;s az alternat&iacute;v mezőgazdas&aacute;gi v&iacute;zkezel&eacute;si, hasznos&iacute;t&aacute;si megold&aacute;sok &aacute;llnak. A rendezv&eacute;ny tematik&aacute;j&aacute;t &uacute;gy &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, hogy abb&oacute;l sz&aacute;nt&oacute;f&ouml;ldi n&ouml;v&eacute;nytermesztő, kert&eacute;sz, de m&eacute;g az &aacute;llatteny&eacute;sztő is hasznos inform&aacute;ci&oacute;khoz jusson.</p> <p>A rendezv&eacute;nyen a 2014-2020 k&ouml;z&ouml;tti t&aacute;mogat&aacute;sok aktualit&aacute;sair&oacute;l is sz&oacute; esik.</p> <p>R&eacute;szletes program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban!</p> <p>A rendezv&eacute;ny 2014. november 26-&aacute;n, szerd&aacute;n lesz Budapesten a Park Inn by Radisson Hotelben.</p> <p>A r&eacute;szv&eacute;tel l&eacute;nyeg&eacute;ben ingyenes, csak 1.000 forint, a jelentkez&eacute;si sz&aacute;nd&eacute;kot megerős&iacute;tő, jelk&eacute;pes regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;jat kell fizetni.</p> <p>A jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2014. november 17. Jelentkezni a csatolm&aacute;nyban el&eacute;rhető jelentkez&eacute;si lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel lehet.</p> <p>Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;:<br /> AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda, 06 1 270 4874, <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span></p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_ontozes_nov_26.pdf" type="application/pdf; length=161626">fgk_ontozes_nov_26.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_ontozes_jelentkezesi_lap.doc" type="application/msword; length=26624">fgk_ontozes_jelentkezesi_lap.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/vizhasznalat-mezogazdasagban-fiatal-gazda-konferencia-2014-november-26-nem-csak-kerteszeknek" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Wed, 05 Nov 2014 14:32:27 +0000 agrya 593 at http://www.agrya.hu Sertésbetegségek szűrése – vérminta nélkül http://www.agrya.hu/blog/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nelkul <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nelkul" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/sertesbetegsegek_szurese_-_verminta_nelkul.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az Iowai &Aacute;llami Egyetemen h&aacute;rom &eacute;v kutat&aacute;s ut&aacute;n mostanra siker&uuml;lt kidolgozni egy m&oacute;dszert, amelynek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel csup&aacute;n a sert&eacute;sek ny&aacute;l&aacute;b&oacute;l meg tudj&aacute;k &aacute;llap&iacute;tani a lehets&eacute;ges betegs&eacute;geiket. Eddig minden esetben v&eacute;rmint&aacute;ra volt sz&uuml;ks&eacute;g, hogy kiszűrj&eacute;k a fertőz&ouml;tt &aacute;llatokat. Ez a r&eacute;gi m&oacute;dszer azonban komoly stresszhat&aacute;snak tette ki a malacokat, &eacute;s a laborat&oacute;riumi elemz&eacute;s miatt igen k&ouml;lts&eacute;ges is lehetett.</p> <p>Tov&aacute;bb olvasom a cikket! Klikk ide: <a href="http://blog.syngenta.hu/2014/10/27/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nelkul/" title="http://blog.syngenta.hu/2014/10/27/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nelkul/">http://blog.syngenta.hu/2014/10/27/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nel...</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/sertesbetegsegek-szurese-verminta-nelkul" target="_blank">tovább</a></p> Agrotechnika Wed, 05 Nov 2014 10:47:34 +0000 agrya 592 at http://www.agrya.hu Rendszergazda intézi a fejést http://www.agrya.hu/blog/rendszergazda-intezi-fejest <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/rendszergazda-intezi-fejest" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/rendszergazda_intezi_a_fejest.jpg" alt="" title="" width="220" height="135" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A fejőrobotok m&aacute;r k&ouml;zt&uuml;nk j&aacute;rnak. Olyannyira, hogy egy f&aacute;bi&aacute;nsebesty&eacute;nyi farmon m&aacute;r be is &uuml;zemeltek egy SAC RDS Futureline g&eacute;pet. Ők m&aacute;r teljesen &aacute;t&aacute;lltak erre a m&oacute;dszerre.</p> <p>A technika elk&eacute;pesztő &eacute;s b&aacute;r a tehenek nehezen szoktak hozz&aacute; a g&eacute;phez, mostanra minden t&ouml;k&eacute;letesen műk&ouml;dik. A robot maga legink&aacute;bb egy biztons&aacute;gi kapura hasonl&iacute;t. Minden &aacute;llatot a nyak&aacute;ban viselt chip alapj&aacute;n azonos&iacute;t a rendszer, a teheneket pedig abrakkal csalogatj&aacute;k a robot belsej&eacute;be. Mialatt a teh&eacute;n elfogyasztja &eacute;lelm&eacute;t, egy j&oacute;kora robotkar &uacute;tnak indul a tőgyei fel&eacute;. L&eacute;zerrel &eacute;s be&eacute;p&iacute;tett digit&aacute;lis kamer&aacute;j&aacute;val k&eacute;pes azonos&iacute;tani a tőgy bimb&oacute;it, amelyekre automatikusan r&aacute;cuppantja a fejőkelyheit.</p> <p>Tov&aacute;bb olvasom a cikket! Klikk ide: <a href="http://blog.syngenta.hu/2014/10/16/rendszergazda-intezi-a-fejest/" title="http://blog.syngenta.hu/2014/10/16/rendszergazda-intezi-a-fejest/">http://blog.syngenta.hu/2014/10/16/rendszergazda-intezi-a-fejest/</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/rendszergazda-intezi-fejest" target="_blank">tovább</a></p> Agrotechnika Wed, 05 Nov 2014 10:45:16 +0000 agrya 591 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börzék - November 12-20 http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borzek-november-12-20 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-informacios-borzek-november-12-20" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatal_gazda_borze.jpg" alt="" title="" width="64" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az okt&oacute;ber 30-i Fiatal Kert&eacute;sz Konferenci&aacute;val elkezdőd&ouml;tt az AGRYA őszi-t&eacute;li rendezv&eacute;ny szezonja. A k&ouml;vetkező esem&eacute;nyek a Fiatal Gazda Inform&aacute;ci&oacute;s B&ouml;rz&eacute;k. H&aacute;rom helysz&iacute;nen -november 12. Győr., november 18. Kecskem&eacute;t, november 20. Balmaz&uacute;jv&aacute;ros - v&aacute;rjuk az &eacute;rdeklődő fiatal gazd&aacute;kat. A b&ouml;rze szakma-agr&aacute;rpolitika-tal&aacute;lkoz&aacute;s, egy rendezv&eacute;nyben.</p> <p>A t&eacute;m&aacute;k k&ouml;z&uuml;l n&eacute;h&aacute;ny: k&ouml;zvetlen &eacute;s vid&eacute;kfejleszt&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sok 2015-től, f&ouml;ldt&ouml;rv&eacute;ny alkalmaz&aacute;sa a gyakorlatban, finansz&iacute;roz&aacute;si lehetős&eacute;gek, agrotechnikai &uacute;jdons&aacute;gok, t&aacute;panyag ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;si megold&aacute;sok, időj&aacute;r&aacute;si kih&iacute;v&aacute;sok kezel&eacute;se a sz&aacute;nt&oacute;f&ouml;ldi n&ouml;v&eacute;nyekn&eacute;l.&nbsp;</p> <p>A rendezv&eacute;ny ingyenes. Elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk!</p> <p>Az &ouml;sszevont program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgb_osszevont_program_0.pdf" type="application/pdf; length=519918">fgb_osszevont_program.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/borze_regisztracios_lap_2014_web.doc" type="application/msword; length=29696">borze_regisztracios_lap_2014_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borzek-november-12-20" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Sat, 01 Nov 2014 06:43:35 +0000 agrya 590 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Obszervatórium - Agrár képzésből a munkaerőpiacra - 2014. október 14. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/wp_20141014_003.jpg" alt="" title="" width="220" height="124" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazda Obszervat&oacute;riummal az AGRYA egy Eur&oacute;p&aacute;ban ismert szakmai egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si form&aacute;t ind&iacute;tott el, alkalmaz a gener&aacute;ci&oacute;s &uuml;gyekhez kapcsol&oacute;d&oacute;an. Az obszervat&oacute;rium (nem t&uacute;l szerencs&eacute;s magyar ford&iacute;t&aacute;sban mondjuk &bdquo;megfigyelők&ouml;zpont&rdquo;) egy &aacute;lland&oacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si keret, amely egy &aacute;tfog&oacute;, kiemelt k&eacute;rd&eacute;st vizsg&aacute;l, v&aacute;ltoz&oacute;, a t&eacute;m&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően r&eacute;szben v&aacute;ltoz&oacute; partnerekkel. Eset&uuml;nkben ez az &aacute;tfog&oacute; k&eacute;rd&eacute;s, probl&eacute;ma a vid&eacute;ki-agr&aacute;r gener&aacute;ci&oacute;s kih&iacute;v&aacute;s. Ennek van t&ouml;bbf&eacute;le r&eacute;szlet k&eacute;rd&eacute;se, n&eacute;zőpontja. Ezeket vessz&uuml;k sz&eacute;pen sorba az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; időszakban.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkaeropiacra-2014-oktober-14" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Mon, 20 Oct 2014 10:27:54 +0000 agrya 589 at http://www.agrya.hu Frissített program - Piac és Technológia - Fiatal Kertész Konferencia, 2014. október 30. http://www.agrya.hu/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gyumolcs_fej.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA hagyom&aacute;nyosan ősz v&eacute;g&eacute;n ind&iacute;tja a fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;k t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; rendezv&eacute;nyeit. A 2014/2015 &eacute;vi rendezv&eacute;n sorozatban a kor&aacute;bbin&aacute;l nagyobb hangs&uacute;lyt kap a kert&eacute;szet, elsősorban az &aacute;gazatban rejlő fejleszt&eacute;si potenci&aacute;l, de a napjainkban meg&eacute;lt piaci zavarok miatt is.<br /> A 2014. okt&oacute;ber 30-&aacute;n Budapesten sorra ker&uuml;lő Fiatal Kert&eacute;sz Konferencia, ahogyan a c&iacute;m&eacute;ből is ad&oacute;dik elsősorban a piaci &eacute;s technol&oacute;giai k&eacute;rd&eacute;sekre, &uacute;jdons&aacute;gokra, t&aacute;mogat&aacute;s politikai inform&aacute;ci&oacute;kra koncentr&aacute;l. A rendezv&eacute;nyre 2014. okt&oacute;ber 15-ig lehet jelentkezni a regisztr&aacute;ci&oacute;s lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel. A r&eacute;szv&eacute;tel tov&aacute;bbi felt&eacute;tele a jelk&eacute;pes, elsősorban a r&eacute;szv&eacute;tel megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;re szolg&aacute;l&oacute; 1.000 forint regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j megfizet&eacute;se.</p> <p>A konferencia tervezett programja &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>Klikk a h&iacute;r c&iacute;m&eacute;re a r&eacute;szletes program&eacute;rt &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap&eacute;rt!</p> <p> Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute; munkanapokon 9-17 &oacute;r&aacute;ig AGRYA Call Centertől k&eacute;rhető (06 1 2704874, <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span>)</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fiatal_kertesz_konferencia_piac_es_technologia_0.pdf" type="application/pdf; length=81971">fiatal_kertesz_konferencia_piac_es_technologia.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fkk_i_jelentkezesi_lap.doc" type="application/msword; length=26112">fkk_i_jelentkezesi_lap.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/frissitett-program-piac-es-technologia-fiatal-kertesz-konferencia-2014-oktober-30" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Mon, 29 Sep 2014 17:25:57 +0000 agrya 588 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Obszervatórium - Agrár képzésből a munkerőpiacra http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-obszervatorium-agrar-kepzesbol-munkeropiacra <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 10/14/2014 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Wed, 17 Sep 2014 14:49:01 +0000 agrya 587 at http://www.agrya.hu