Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Kicsi, de értékes! Pályázat példaértékű falusi ifjúsági kezdeményezéseknek! http://www.agrya.hu/hirek/kicsi-de-ertekes-palyazat-peldaerteku-falusi-ifjusagi-kezdemenyezeseknek <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/kicsi-de-ertekes-palyazat-peldaerteku-falusi-ifjusagi-kezdemenyezeseknek" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/falusi_kozosseg.jpg" alt="" title="" width="144" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA &eacute;s a M&aacute;sodik Hull&aacute;m Vid&eacute;ki Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;g &ndash; MHVISZ az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n t&ouml;bb kistelep&uuml;l&eacute;si ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket fejlesztő programot szervezett, hajtott v&eacute;gre. Ezek egyik tapasztalata az volt, hogy időnk&eacute;nt nagyszerű &eacute;s helyi szinten val&oacute;di &eacute;rt&eacute;ket hordoz&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi kezdem&eacute;nyez&eacute;sek indokolatlanul kev&eacute;s figyelmet kapnak. &bdquo;A legjobb falusi ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&rdquo; p&aacute;ly&aacute;zattal a k&eacute;t szervezet c&eacute;lja, hogy felkutassa, bemutassa &eacute;s elismerje a kistelep&uuml;l&eacute;seken műk&ouml;dő, p&eacute;lda&eacute;rt&eacute;kű falusi ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket.<br /> A p&aacute;ly&aacute;zat a m&aacute;r elv&eacute;gzett tev&eacute;kenys&eacute;g, megval&oacute;s&iacute;tott programok, az adott telep&uuml;l&eacute;s &eacute;s az ott &eacute;lő fiatalok &eacute;let&eacute;ben bet&ouml;lt&ouml;tt szerep szempontj&aacute;b&oacute;l &eacute;rt&eacute;keli a p&aacute;ly&aacute;z&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket.<br /> Kiemelt c&eacute;lja a p&aacute;ly&aacute;zatnak, hogy olyan kezdem&eacute;nyez&eacute;seket mutasson be</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/kicsi-de-ertekes-palyazat-peldaerteku-falusi-ifjusagi-kezdemenyezeseknek" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/kicsi-de-ertekes-palyazat-peldaerteku-falusi-ifjusagi-kezdemenyezeseknek#comments Thu, 23 Feb 2017 16:47:53 +0000 agrya 709 at http://www.agrya.hu AGRYA Országos Gyűlés http://www.agrya.hu/hirek/agrya-orszagos-gyules <p>Az AGRYA megtartotta &eacute;ves k&uuml;ld&ouml;ttgyűl&eacute;s&eacute;t. Ezen elfogad&aacute;sra ker&uuml;lt a 2016. &eacute;vi tev&eacute;kenys&eacute;gről sz&oacute;l&oacute; besz&aacute;mol&oacute;, a p&eacute;nz&uuml;gyi besz&aacute;mol&oacute;k &eacute;s a k&ouml;zhaszn&uacute;s&aacute;gi jelent&eacute;s.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/agrya-orszagos-gyules" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/agrya-orszagos-gyules#comments Tue, 21 Feb 2017 19:41:08 +0000 agrya 708 at http://www.agrya.hu Kulcs a jövőhöz – a nemzedékváltás kihívásai - AGRYA konferencia összefoglaló http://www.agrya.hu/hirek/kulcs-jovohoz-nemzedekvaltas-kihivasai-agrya-konferencia-osszefoglalo <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/kulcs-jovohoz-nemzedekvaltas-kihivasai-agrya-konferencia-osszefoglalo" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/img_5454.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA 2017. febru&aacute;r 17-&eacute;n tartotta szok&aacute;sos &eacute;ves szakmai konferenci&aacute;j&aacute;t &bdquo;Kulcs a j&ouml;vőh&ouml;z &ndash; a nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;s kih&iacute;v&aacute;sai&rdquo; c&iacute;mmel. A rendezv&eacute;ny f&oacute;kusz&aacute;ban az agr&aacute;rpolitikai aktualit&aacute;sok mellett az agr&aacute;riumban is kih&iacute;v&aacute;sk&eacute;nt jelentkező nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;s ker&uuml;lt. Ez ut&oacute;bbi a versenyk&eacute;pess&eacute;get &eacute;s gazdas&aacute;gfejleszt&eacute;st is befoly&aacute;sol&oacute; k&eacute;rd&eacute;s. Ez adta az aktualit&aacute;s&aacute;t Dr. Varga Mih&aacute;ly miniszter &uacute;r megh&iacute;v&aacute;s&aacute;nak &eacute;s a konferenci&aacute;n elmondott nyit&oacute; előad&aacute;s&aacute;nak.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/kulcs-jovohoz-nemzedekvaltas-kihivasai-agrya-konferencia-osszefoglalo" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/kulcs-jovohoz-nemzedekvaltas-kihivasai-agrya-konferencia-osszefoglalo#comments Tue, 21 Feb 2017 19:29:22 +0000 agrya 707 at http://www.agrya.hu Valami csak valamiből lesz! - AgroBio http://www.agrya.hu/blog/valami-csak-valamibol-lesz-agrobio <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/valami-csak-valamibol-lesz-agrobio" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/agrobio_logo_uj_0.png" alt="" title="" width="220" height="113" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Ilyen r&ouml;viden &ouml;sszefoglalhat&oacute; az, hogy a gazdas&aacute;gi n&ouml;v&eacute;nyeink saj&aacute;t maguk fel&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;hez &eacute;s a termel&eacute;s szempontj&aacute;b&oacute;l elsődleges fontoss&aacute;g&uacute; term&eacute;s elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges anyagokat a k&ouml;rnyezet&uuml;kből veszik fel &ndash; ha azok ott megtal&aacute;lhat&oacute;k &eacute;s felvehető &aacute;llapotban vannak!</p> <p><a href="http://agrobio.hu/hirek/termotalaj-gazdalkodas-azaz-a-jo-minosegu-tapanyag-szolgaltato-kozeg-biztositasa/" title="http://agrobio.hu/hirek/termotalaj-gazdalkodas-azaz-a-jo-minosegu-tapanyag-szolgaltato-kozeg-biztositasa/">http://agrobio.hu/hirek/termotalaj-gazdalkodas-azaz-a-jo-minosegu-tapany...</a></p> Tue, 17 Jan 2017 11:36:56 +0000 agrya 680 at http://www.agrya.hu Számvetés – hogy ne szalasszunk el újabb lehetőséget - OTP Agrár http://www.agrya.hu/blog/szamvetes-hogy-ne-szalasszunk-el-ujabb-lehetoseget-otp-agrar <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/szamvetes-hogy-ne-szalasszunk-el-ujabb-lehetoseget-otp-agrar" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/otp_januari_hirlevel_kep1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Nemzetk&ouml;zi tapasztalatok azt bizony&iacute;tj&aacute;k, hogy azoknak az orsz&aacute;goknak a mezőgazdas&aacute;ga tudott az elm&uacute;lt &eacute;vtizedekben megfelelni a vil&aacute;ggazdas&aacute;gi kih&iacute;v&aacute;soknak, ahol erős volt az agr&aacute;r-innov&aacute;ci&oacute;s tev&eacute;kenys&eacute;g, magas volt a K+F ar&aacute;ny - olvashat&oacute; az otpagrar.hu weboldalon.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/szamvetes-hogy-ne-szalasszunk-el-ujabb-lehetoseget-otp-agrar" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Tue, 17 Jan 2017 11:15:10 +0000 agrya 679 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Klubok - 2017. február 20-21. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-februar-20-21 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-februar-20-21" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgotk_halozat.jpg" alt="" title="" width="63" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA partnereivel alak&iacute;totta ki a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpontok H&aacute;l&oacute;zat&aacute;t &ouml;t v&eacute;gponttal (Tiszadob, Szegv&aacute;r, Kecskem&eacute;t, Soponya, K&oacute;ny). A kisebb esem&eacute;nyek &eacute;s tan&aacute;csad&aacute;s, adminisztrat&iacute;v szolg&aacute;ltat&aacute;sok befogad&aacute;s&aacute;ra alkalmas ingatlanokban febru&aacute;rban elindulnak a Fiatal Gazda Klub rendezv&eacute;nyek.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgklub_2017_februar_20_program_kecskemet.pdf" type="application/pdf; length=220258">fgklub_2017_februar_20_program_kecskemet.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgklub_2017_februar_20_program_kony.pdf" type="application/pdf; length=219336">fgklub_2017_februar_20_program_kony.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgklub_2017_februar_21_program_soponya.pdf" type="application/pdf; length=220080">fgklub_2017_februar_21_program_soponya.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgklub_2017_februar_21_program_tiszadob.pdf" type="application/pdf; length=218377">fgklub_2017_februar_21_program_tiszadob.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgklub_2017_februar_regisztracios_lap_web.doc" type="application/msword; length=33280">fgklub_2017_februar_regisztracios_lap_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-februar-20-21" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-februar-20-21#comments Tue, 17 Jan 2017 11:05:33 +0000 agrya 678 at http://www.agrya.hu Így neveld az álmaidat! Program - két képzés után http://www.agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-ket-kepzes-utan <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-ket-kepzes-utan" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/igyneveld_logo.jpg" alt="" title="" width="149" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az &bdquo;&Iacute;gy neveld az &aacute;lmaidat&rdquo; Program a Nonprofit K&eacute;pz&eacute;si &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; Iroda Alap&iacute;tv&aacute;ny saj&aacute;t fejleszt&eacute;sű fiataloknak sz&oacute;l&oacute; v&aacute;llalkoz&aacute;s-fejleszt&eacute;si projektje. L&eacute;nyege, hogy egy szimul&aacute;lt, kert&eacute;szked&eacute;sre alapul&oacute; v&aacute;llalkoz&oacute;i k&ouml;rnyezetre &eacute;p&iacute;tve adja &aacute;t a gyakorlati v&aacute;llalkoz&oacute;i ismereteket &eacute;s fejleszti a k&eacute;szs&eacute;geket.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-ket-kepzes-utan" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-ket-kepzes-utan#comments Tue, 17 Jan 2017 10:34:01 +0000 agrya 677 at http://www.agrya.hu Vidék Fiatal Nagykövetei - elkezdődtek a kalandok http://www.agrya.hu/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-elkezdodtek-kalandok <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-elkezdodtek-kalandok" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vfn_logo_kicsi1.jpg" alt="" title="" width="220" height="141" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA partnereivel egy&uuml;tt szervezi a Vid&eacute;k Fiatal Nagyk&ouml;vetei Programot. A programban 27 p&aacute;ly&aacute;zaton kiv&aacute;lasztott falusi &eacute;s v&aacute;rosi fiatal vesz r&eacute;szt. A sz&aacute;mukra szervezett szakmai utakon p&eacute;lda&eacute;rt&eacute;kű tev&eacute;kenys&eacute;get folytat&oacute; falusi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gekkel ismerkedhetnek meg &eacute;s belel&aacute;thatnak egy-egy kistelep&uuml;l&eacute;s mindennapjaiba.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-elkezdodtek-kalandok" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-elkezdodtek-kalandok#comments Tue, 17 Jan 2017 10:18:16 +0000 agrya 676 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Konferencia - 2017 http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-konferencia-2017 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-konferencia-2017" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/viraghalmi_gergely.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AGRYA hagyom&aacute;nyosan febru&aacute;r v&eacute;g&eacute;n tartja az &eacute;ves nagy rendezv&eacute;ny&eacute;t a Fiatal Gazda Konferenci&aacute;t. A 2017. &eacute;vi esem&eacute;ny időpontja &eacute;s helysz&iacute;ne:</p> <p class="rtecenter">2017. febru&aacute;r 17. (p&eacute;ntek) 9.30-17.00</p> <p class="rtecenter">Budapest, Park Inn by Radisson Hotel</p> <p>A 2017. &eacute;vi program egyik t&eacute;m&aacute;ja az &aacute;talakul&oacute; agr&aacute;rint&eacute;zm&eacute;ny-rendszer, az MVH &aacute;talak&iacute;t&aacute;sa ut&aacute;n kialakul&oacute; helyzet &eacute;s a t&aacute;mogat&aacute;sok k&eacute;sőbbi le&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek v&aacute;rhat&oacute; hat&aacute;sai. Emellett foglalkozunk majd a mezőgazdas&aacute;g egyik komoly probl&eacute;m&aacute;j&aacute;val, a nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;ssal, a gazdas&aacute;gok &aacute;tad&aacute;s&aacute;val, a fiatal&iacute;t&aacute;ssal. A r&eacute;szletes program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2017_program_web.pdf" type="application/pdf; length=158188">fgk_2017_program_web.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2017_jelentkezesi_lap_web.doc" type="application/msword; length=27648">fgk_2017_jelentkezesi_lap_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-konferencia-2017" target="_blank">tovább</a></p> http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-konferencia-2017#comments Fri, 06 Jan 2017 13:02:47 +0000 agrya 675 at http://www.agrya.hu Fiatal gazda támogatás 2016 - Tájékoztató esemény - Tiszadob - november 29. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-tiszadob-november-29 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-tiszadob-november-29" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/ker_2.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Hamarosan megjelenik az fiatal gazda t&aacute;mogat&aacute;ssal kapcsolatos felh&iacute;v&aacute;s. Az AGRYA k&eacute;pviselője r&eacute;szese az int&eacute;zked&eacute;st elők&eacute;sz&iacute;tő munkacsoportnak. Az AGRYA előzetes t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; esem&eacute;nyt szervez t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt ehhez a t&aacute;mogat&aacute;si lehetős&eacute;ghez kapcsol&oacute;d&oacute;an is 2016. november 29-&eacute;n 09.30-t&oacute;l Tiszadobon a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpontban. Program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban. A rendezv&eacute;ny ingyenes, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-rtf" alt="application/rtf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-octet-stream.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/elozetes_jellap_tiszadob_fgk_20161129.rtf" type="application/rtf; length=43681">elozetes_jellap_tiszadob_fgk_20161129.rtf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/meghivo_tiszadob_2016_11_29_fgk_0.pdf" type="application/pdf; length=113136">meghivo_tiszadob_2016_11_29_fgk.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-tiszadob-november-29" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Fri, 04 Nov 2016 07:36:42 +0000 agrya 674 at http://www.agrya.hu Fiatal gazda támogatás 2016 - Tájékoztató esemény - Kecskemét - november 22. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-kecskemet-november-22 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-kecskemet-november-22" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/ker_1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Hamarosan megjelenik az fiatal gazda t&aacute;mogat&aacute;ssal kapcsolatos felh&iacute;v&aacute;s. Az AGRYA k&eacute;pviselője r&eacute;szese az int&eacute;zked&eacute;st elők&eacute;sz&iacute;tő munkacsoportnak. Az AGRYA előzetes t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; esem&eacute;nyt szervez t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt ehhez a t&aacute;mogat&aacute;si lehetős&eacute;ghez kapcsol&oacute;d&oacute;an is 2016. november 22-&eacute;n 13.30-t&oacute;l Kecskem&eacute;ten a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpontban. Program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/meghivo_kecskemet_2016_11_22_fgk_0.pdf" type="application/pdf; length=118052">meghivo_kecskemet_2016_11_22_fgk.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-rtf" alt="application/rtf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-octet-stream.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/elozetes_jellap_kecskemet_fgk_20161122.rtf" type="application/rtf; length=44094">elozetes_jellap_kecskemet_fgk_20161122.rtf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-kecskemet-november-22" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Wed, 26 Oct 2016 13:43:07 +0000 agrya 673 at http://www.agrya.hu Konferencia - Innováció az agráriumban – Állattenyésztés - október 27. http://www.agrya.hu/hirek/konferencia-innovacio-az-agrariumban-allattenyesztes-oktober-27 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/konferencia-innovacio-az-agrariumban-allattenyesztes-oktober-27" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/allat_netre1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>&Aacute;llatteny&eacute;szt&eacute;si, innov&aacute;ci&oacute;s t&eacute;m&aacute;j&uacute; konferenci&aacute;t szervez az AGRYA okt&oacute;ber 27-&eacute;n. A r&eacute;szletes program &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: okt&oacute;ber 18.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/agrya_konf__program_allatteny__2016_10_27.pdf" type="application/pdf; length=113084">agrya_konf__program_allatteny__2016_10_27.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-rtf" alt="application/rtf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-octet-stream.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/elozetes_jellap_konf_allatteny_20161027.rtf" type="application/rtf; length=45409">elozetes_jellap_konf_allatteny_20161027.rtf</a></div> </div> </div> </div> Hírlevél Tue, 27 Sep 2016 08:43:37 +0000 agrya 672 at http://www.agrya.hu Konferencia - Innováció az agráriumban – Növénytermesztés, kertészet - november 16. http://www.agrya.hu/hirek/konferencia-innovacio-az-agrariumban-novenytermesztes-kerteszet-november-16 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/konferencia-innovacio-az-agrariumban-novenytermesztes-kerteszet-november-16" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/noveny_netre1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Kert&eacute;szeti, n&ouml;v&eacute;nytermeszt&eacute;si innov&aacute;ci&oacute;s t&eacute;m&aacute;j&uacute; konferenci&aacute;t szervez az AGRYA november 16-&aacute;n. A r&eacute;szletes program &eacute;s a jelentkez&eacute;si lap el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: november 9.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/agrya_konf__program_novterm__2016_11_16_0.pdf" type="application/pdf; length=114311">agrya_konf__program_novterm__2016_11_16.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-rtf" alt="application/rtf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-octet-stream.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/elozetes_jellap_konf_novterm_20161116.rtf" type="application/rtf; length=45407">elozetes_jellap_konf_novterm_20161116.rtf</a></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Tue, 27 Sep 2016 08:41:12 +0000 agrya 671 at http://www.agrya.hu Ne csak a hozamra a minőségre is figyeljünk - RWA http://www.agrya.hu/blog/ne-csak-hozamra-minosegre-figyeljunk-rwa <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/ne-csak-hozamra-minosegre-figyeljunk-rwa" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/rwa.jpg" alt="" title="" width="145" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Partnereink, sz&aacute;ll&iacute;t&oacute;ink t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban &uuml;nnepelt&uuml;k fenn&aacute;ll&aacute;sunk 20. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t. C&eacute;g ikr&eacute;nyi k&ouml;zpontj&aacute;ban fogadtuk k&ouml;zel 300 vend&eacute;g&uuml;nket, ezen &uuml;nneps&eacute;g keretein bel&uuml;l k&ouml;z&ouml;sen &eacute;rt&eacute;kelt&uuml;k az elm&uacute;lt 2 &eacute;vtized munk&aacute;j&aacute;t, mutattuk be j&ouml;vőbeni terveinket.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/ne-csak-hozamra-minosegre-figyeljunk-rwa" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 27 Sep 2016 08:34:16 +0000 agrya 670 at http://www.agrya.hu AKG és Nitrátos területek kötelező talajvizsgálata és tápanyag-gazdálkodási terve egy helyen http://www.agrya.hu/blog/akg-es-nitratos-teruletek-kotelezo-talajvizsgalata-es-tapanyag-gazdalkodasi-terve-egy-helyen-0 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/akg-es-nitratos-teruletek-kotelezo-talajvizsgalata-es-tapanyag-gazdalkodasi-terve-egy-helyen-0" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/ta_ys_logo_by_ta_co_0.jpg" alt="" title="" width="220" height="142" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Magyarorsz&aacute;g termőter&uuml;let&eacute;nek 2013. szeptember 1. &oacute;ta mintegy k&ouml;zel 70%-a nitr&aacute;t&eacute;rz&eacute;keny lett &eacute;s aki nem teljes&iacute;ti az program elő&iacute;r&aacute;sokat szigor&uacute; szankci&oacute;kra sz&aacute;m&iacute;that. A jogszab&aacute;ly &eacute;rtelm&eacute;ben minden t&aacute;bl&aacute;ra 5 &eacute;vente friss talajvizsg&aacute;lat &eacute;s &eacute;vente friss&iacute;tett t&aacute;panyag-gazd&aacute;lkod&aacute;si terv sz&uuml;ks&eacute;ges.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/akg-es-nitratos-teruletek-kotelezo-talajvizsgalata-es-tapanyag-gazdalkodasi-terve-egy-helyen-0" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 27 Sep 2016 08:32:18 +0000 agrya 669 at http://www.agrya.hu Két tonnával több termés Syngenta hibrid árpa technológiával http://www.agrya.hu/blog/ket-tonnaval-tobb-termes-syngenta-hibrid-arpa-technologiaval <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/ket-tonnaval-tobb-termes-syngenta-hibrid-arpa-technologiaval" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/buzakalasz.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Syngenta hibrid &aacute;rp&aacute;it nagyobb termők&eacute;pess&eacute;g &eacute;s erőteljesebb kezdeti fejlőd&eacute;s jellemzi, vet&eacute;sidej&uuml;k rugalmasabb. Ezen fel&uuml;l gyorsabb a tavaszi &uacute;jrafejlőd&eacute;s&uuml;k, regener&aacute;ci&oacute;juk, bokrosod&oacute; k&eacute;pess&eacute;g&uuml;k. H&aacute;rom &eacute;vnyi magyarorsz&aacute;gi k&iacute;s&eacute;rleti tapasztalat alapj&aacute;n a Jallon hibrid &aacute;rpa előnye jobb sz&aacute;razs&aacute;gtűr&eacute;sben, stressztűr&eacute;sben is megnyilv&aacute;nul.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/ket-tonnaval-tobb-termes-syngenta-hibrid-arpa-technologiaval" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 27 Sep 2016 08:27:16 +0000 agrya 668 at http://www.agrya.hu Szerves tápanyag az őszi búzának – a kukorica tarlómaradványai http://www.agrya.hu/blog/szerves-tapanyag-az-oszi-buzanak-kukorica-tarlomaradvanyai <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/szerves-tapanyag-az-oszi-buzanak-kukorica-tarlomaradvanyai" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/szept_hirlevel_agrobio_cell-penzaratos_szept_hirlevel.jpg" alt="" title="" width="176" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Kevesen sz&aacute;molnak ut&aacute;na, de a haz&aacute;nkban t&ouml;bb mint egymilli&oacute; hekt&aacute;ron termesztett kukorica betakar&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően ak&aacute;r 12-14 t/ha n&ouml;v&eacute;nyi maradv&aacute;ny is visszamarad a ter&uuml;leten. Ennek legnagyobb r&eacute;sze a k&aacute;liumban gazdag sz&aacute;r, de a jelentős a gy&ouml;kerek mennyis&eacute;ge is.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/szerves-tapanyag-az-oszi-buzanak-kukorica-tarlomaradvanyai" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 27 Sep 2016 08:08:29 +0000 agrya 667 at http://www.agrya.hu Vidék fiatal nagykövetei - városi és falusi fiatalok figyelmébe http://www.agrya.hu/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-varosi-es-falusi-fiatalok-figyelmebe <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-varosi-es-falusi-fiatalok-figyelmebe" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/_dsc1695.jpg" alt="" title="" width="98" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA kor&aacute;bbi vid&eacute;k kommunik&aacute;ci&oacute;s programjainak &ndash; Vid&eacute;k Kaland, Virtu&aacute;lis Falu - folytat&aacute;sak&eacute;nt hirdeti meg a &bdquo;Vid&eacute;k fiatal nagyk&ouml;vetei&rdquo; programot. A kezdem&eacute;nyez&eacute;s c&eacute;lja, hogy a fiatalok szem&uuml;veg&eacute;n kereszt&uuml;l sz&eacute;lesebb k&ouml;zv&eacute;lem&eacute;ny sz&aacute;m&aacute;ra bemutassa a mai magyar falvak &eacute;s az ott &eacute;lő fiatalok mindennapjait.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/vfny_jelentkezesi_lap_2016.doc" type="application/msword; length=25600">vfny_jelentkezesi_lap_2016.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/videk-fiatal-nagykovetei-varosi-es-falusi-fiatalok-figyelmebe" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 26 Sep 2016 18:36:33 +0000 agrya 666 at http://www.agrya.hu Így neveld az álmaidat! Vállalkozói készségfejlesztő képzés fiataloknak http://www.agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-vallalkozoi-keszsegfejleszto-kepzes-fiataloknak <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/igy-neveld-az-almaidat-vallalkozoi-keszsegfejleszto-kepzes-fiataloknak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatalok_csoport1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Egy v&aacute;llalkoz&aacute;s sikere a k&uuml;lső k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeken t&uacute;l d&ouml;ntően a v&aacute;llalkoz&oacute;t&oacute;l, a szem&eacute;lytől f&uuml;gg, aki azt l&eacute;trehozza, műk&ouml;dteti. &Iacute;gy a v&aacute;llalkoz&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;ghez kapcsol&oacute;d&oacute; alap k&eacute;szs&eacute;gek, gondolkod&aacute;sm&oacute;d megl&eacute;te kulcsk&eacute;rd&eacute;s főleg egy indul&oacute; v&aacute;llalkoz&aacute;sn&aacute;l. Az &Iacute;gy neveld az &aacute;lmaidat! Programban&nbsp; egy szimul&aacute;lt v&aacute;llalkoz&oacute;i k&ouml;rnyezetben lehetős&eacute;get k&iacute;n&aacute;lunk a fiataloknak arra, hogy kipr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k magukat v&aacute;llalkoz&oacute;k&eacute;nt, hogy a kapcsol&oacute;d&oacute; k&eacute;szs&eacute;geik, tud&aacute;suk fejlődj&ouml;n.<br /> A v&aacute;llalkoz&oacute;i k&ouml;rnyezetet az otthon v&eacute;gzett kert&eacute;szeti termel&eacute;s adja. A jelentkezők legal&aacute;bb 20 nm fel&uuml;leten kert&eacute;szked&eacute;sbe fognak. Az itt v&eacute;gzett tev&eacute;kenys&eacute;gen kereszt&uuml;l ismerkednek meg a v&aacute;llalkoz&oacute;i, p&eacute;nz&uuml;gyi, kommunik&aacute;ci&oacute;s, marketing alapismeretekkel. Fontos, hogy a program nem mezőgazdas&aacute;gi program, abban nem mezőgazd&aacute;szokat k&eacute;peznek. A kert&eacute;szked&eacute;s szerepe elsősorban az, hogy a tanultak t&aacute;rgyiasuljanak, egyfajta hordoz&oacute; k&ouml;zege az inform&aacute;ci&oacute;nak, tud&aacute;snak.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/ina_reszletes_palyazati_felhivas_0.pdf" type="application/pdf; length=76087">ina_reszletes_palyazati_felhivas.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/ina_jelentkezesi_lap_2016.doc" type="application/msword; length=28160">ina_jelentkezesi_lap_2016.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-vallalkozoi-keszsegfejleszto-kepzes-fiataloknak" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Tue, 20 Sep 2016 12:43:17 +0000 agrya 665 at http://www.agrya.hu Fiatal gazda támogatás 2016 - Tájékoztató esemény 2016. szeptember 30 http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-2016-szeptember-30 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-tamogatas-2016-tajekoztato-esemeny-2016-szeptember-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gyorsjelentes.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Hamarosan megjelenik az fiatal gazda t&aacute;mogat&aacute;ssal kapcsolatos felh&iacute;v&aacute;s. Az AGRYA előzetes t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; esem&eacute;nyt szervez t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt ehhez a t&aacute;mogat&aacute;si lehetős&eacute;ghez kapcsol&oacute;d&oacute;an is 2016. szeptember 30-&aacute;n 9.30-t&oacute;l K&oacute;nyban, Győr mellett a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpontban. Program el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban. A rendezv&eacute;ny ingyenes, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/elozetes_jellap_kony_fgk_20160930_doc.doc" type="application/msword; length=31232">elozetes_jellap_kony_fgk_20160930_doc.doc</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/build/cck/_contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/meghivo_kony_2016_09_30_fgk.pdf" type="application/pdf; length=97901">meghivo_kony_2016_09_30_fgk.pdf</a></div> </div> </div> </div> Wed, 14 Sep 2016 09:32:25 +0000 agrya 664 at http://www.agrya.hu